Internkontroll

Du finner maler nederst på denne siden.

 

Alle virksomheter skal jobbe kontinuerlig med forbedring av sine interne forhold.

Det kalles for internkontroll.

Flytskjema - internkontroll

Alle ledd i internkontrollen skal være dokumentert!  (HMS-perm eller Internkontroll-system)

Hvorfor skal dere gjøre dette arbeidet regelmessig?

 • Ansatte opplever at de er med på å forbedre sin egen arbeidsplass.
 • Dere oppdager nye muligheter for å jobbe smartere.
 • Det reduserer sykefravær.
 • Det reduserer turnover av ansatte.
 • Det øker inntekten.

Internkontroll

Kom i gang

Her finner dere områder dere skal se på og oppdatere regelmessig eller når driften endrer seg.

 1. Informasjon om bedriften: organisering og ansvar

  • Organisasjonskart (hvem gjør hva i virksomheten), myndighet og oppgaver, fordeling av ansvar, ansattes medvirkning

  • Kontaktinformasjon

  • Avtale om annen ordning

  • Informasjon om BHT

 2. Mål for helse, miljø og sikkerhet (HMS)

 3. Lover og forskrifter

 4. Rutiner

 5. Risikovurdering

  • Hva kan gå galt?

  • Hva kan vi gjøre for å hindre det?

  • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene hvis det skjer?

 6. Kartlegging og tiltak (vernerunde)

 7. Avviksrutiner/forbedringspunkter HMS

  • Hva har skjedd og hvorfor skjedde det? Oppfølging og tiltak

 8. Handlingsplan, årshjul

  • Hva skal gjøres, når skal det gjøres, hvem skal gjøre det?

 9. Revisjon

  • Årlig gjennomgang av HMS-systemet

  • Bedriftshelsetjeneste (BHT)

  • Resultat av gjennomgang av vernerunder, avvik og risikoanalyse