Prosjekter og støtteordninger

Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen kan innvilge støtte til bransjerelaterte utredninger, analyser og prosjekter innen arbeidsmiljøområdet, jf. forskrift om administrative ordninger § 3-6 siste ledd.

Fondsstyret har innvilget støtte til Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (https://sfsba.no/) i 2021. Utover det har Fondsstyret besluttet at det ikke skal innvilges støtte for nye prosjekter i 2021.

Vi oppdaterer nettsiden når det blir aktuelt å søke om støtte igjen.

Nederst på denne siden er det en oversikt over alle prosjekter som har fått støtte fra fondet.

Fondsstyret har besluttet at det ikke skal innvilges støtte for nye prosjekter i 2021.
Hvem kan søke?
Krav til søknaden
Satsningsområde 2019/2020
Vurdering av søknaden

KONTAKT OSS

Last ned søknadsskjema

Last ned budsjettmal

Prosjekter som har fått tilskudd

Utvikling av ergonomiportalen

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) og Fellesforbundet har med støtte fra Fondet for Regionale Verneombud utviklet Ergonomiportalen. Målsettingen er at virksomheter innen bygg og anlegg skal benytte materialet i sitt forebyggende HMS arbeid for å redusere belastningslager og skader.

 

 

Prosjekt Fareblind

Kurs Prosjekt Fareblind
Kurset som er utarbeidet er et grunnleggende sikkerhetskurs (e-læring) for alle som skal utføre arbeid på en bygge- eller anleggsplass. Målet med opplæringen er å skape en felles "sikkerhetsgrunnmur" og å heve "null-nivået" på sikkerhetskompetansen i næringen. Kurset skal bidra til en bedre og felles risikoforståelse knyttet til de viktigste fareområdene. Kurset skal gi kunnskap om livreddende regler og bygge gode holdninger som fører til at flere sier ifra / varsler om farlige situasjoner. Kurset kan også gi kunnskap om generelle/allmenne krav til utførelse av arbeid, atferd og utstyr på norske bygge- og anleggsplasser.

Om kurset
I kurset møter du David som er fareblind. Kort fortalt, betyr det at han er blitt så vant med sine omgivelser at han begynner å overse detaljer. Og i bygge- og anleggsbransje kan det få fatale konsekvenser.

Konstruert til å tåle det samme som en menneskekropp, utsettes David for 6 arbeidsulykker mens det blir filmet hva som skjer i møte med de enorme kreftene som omgir oss på en bygge- og anleggsplass.

Kurset er en digital testlab hvor kursdeltaker selv iscenesetter ulykkene ved å fjerne barrierer og sikkerhetsutstyr.
En demo film kan du se her
https://www.youtube.com/embed/wKbK91EmvYc?feature=oembed

Målgruppe
Kurset er i utgangspunktet utarbeidet for alle som skal utføre arbeid på en bygge- eller anleggsplass i Norge. Kurset er også relevant for tilknyttede områder som pukkverk, asfaltverk etc.
Det er norske stemmer på filmen, men du kan i tillegg få teksting på norsk, engelsk, polsk og Litauisk.

Les mer om kurset og for påmelding her