Prosjekter og støtteordning

Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen kan innvilge støtte til bransjerelaterte utredninger, analyser og prosjekter innen arbeidsmiljøområdet, jf. forskrift om administrative ordninger § 3-6 siste ledd.

Fondsstyret har innvilget støtte til drift av Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (https://sfsba.no/) til 28. februar 2023. Utover det har Fondsstyret besluttet at det ikke skal innvilges støtte for nye prosjekter i 2022.

Vi oppdaterer nettsiden når det blir aktuelt å søke om støtte igjen.

Nederst på denne siden er det en oversikt over alle prosjekter som har fått støtte fra fondet.

Fondsstyret har besluttet at det ikke skal innvilges støtte for nye prosjekter i 2022.
Hvem kan søke?
Krav til søknaden
Satsningsområde 2019/2020
Vurdering av søknaden

KONTAKT OSS

Last ned søknadsskjema

Last ned budsjettmal

Prosjekter som har fått tilskudd

Utvikling av ergonomiportalen

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) og Fellesforbundet har med støtte fra Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen utviklet Ergonomiportalen. Målsettingen er at virksomheter innen bygg og anlegg skal benytte materialet i sitt forebyggende HMS-arbeid for å redusere belastningslager og skader.