Prosjektstøtte

Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen kan bevilge midler til bransjerelaterte utredninger, analyser og prosjekter innen arbeidsmiljøområdet.

Nederst på denne siden er det en oversikt over alle prosjekter som har fått støtte fra fondet de siste årene.

I 2023 har Fondsstyret bevilget støtte til eget prosjekt om gjengangere i bygge- og anleggsbransjen som ledes av Sintef, og til SfS BAs prosjekt om "Farlige mønstre". 

Vi oppdaterer nettsiden hvis Fondsstyret åpner opp for å bevilge midler til prosjekter igjen.

Fondsstyret har besluttet at det ikke skal bevilges støtte for nye prosjekter i 2023.

Snarveier