24.01.2020

SfS BA: Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg

Hva er SfS BA?

SfS BA er et samarbeid der alle kan delta for å skape en skadefri bygge- og anleggsnæring. Stiftelsens formål er å arbeide for en sikker og skadefri bygge- og anleggsnæring. Samarbeidet har sitt utspring i bransjeinitiativet Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring (HMS-charteret). Arbeidet i SfS BA vil i all hovedsak foregå i arbeidsgrupper.

Arbeidet skal skje gjennom samarbeid og tillit mellom aktørene i næringen. Stiftelsen kan arbeide med problemstillinger knyttet til ulykker, arbeidsmiljø, helse, arbeidsrelaterte sykdommer/plager og seriøsitet. Gjennom å forutse risiko, dele erfaringer og øke kunnskapen om hvordan vi kan jobbe sikkert, kan vi gjøre en forandring.

 

Prosjektansvarlig: Lene Jønsson, daglig leder SfS BA

 

Les mer om SfS BA på deres nettside.

 

Prosjektstøtte

Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen ga prosjektstøtte til drift av SfS BA fra oppstart i 2019 og frem til 28. februar 2023. 

I 2023 bevilget Fondet prosjektmidler til prosjektene "Farlige mønstre" og til arbeidet med Prefabveileder og Løfteveileder.