07.10.2019

Utvikling av sikkerhetsindikatorer

Formålet med prosjektet er å utvikle et sett med sikkerhetsindikatorer for bygg- og anleggssektoren. Det fokuseres på indikatorer for sikkerhet som kan brukes for å forebygge arbeidsulykker og -skader samt teste og modifisere de utviklede sikkerhetsindikatorene.

Prosjektet er avsluttet. 

 

Ansvarlig: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Bevilget beløp: 1 180 00,-