10.02.2022

Prosjekt om mekaniske vibrasjoner ved bruk av trykkluftbor og risiko for Hånd Arm Vibrasjons Syndrom (HAVS)

I 2014 fikk Mesta AS prosjektmidler fra RVO-fondet for å undersøke vibrasjoner ved fjellboring. I den forbindelse ble det utarbeidet en kartleggingsrapport av arbeidsgruppen ledet av Thomas Clemm.

Rapporten kan du lese her: Rapport fra 2014 - Mekaniske vibrasjoner ved bruk av trykkluftbor og risiko for HAVS

 

Clemm informerer om at  rapporten fortsatt er aktuell i 2022 og  at den inneholder mye relevant informasjon, bl.a. resultater fra effektive tiltak. Clemm er nå involvert i et prosjekt i IA-bransjeprogrammet for bygg og anlegg som bl.a. har som målsetting å utvikle dempemekanismer for å redusere vibrasjoner fra fjellbor. Det prosjektet vil nok bidra med å ytterligere aktualisere rapporten fra 2014.

Du kan lese mer om det nye vibrasjonsprosjektet «Ingen dårlige vibber» her: Vibrasjonsprosjekt for 2022 - Ingen dårlige vibber