07.10.2019

En studie av eksponering og helse ved fjellboring og fjellsprengning

Formålet med prosjektet er å studere mulige negative helseeffekter forårsaket av eksponering for kvarts i størrelsesorden (0,1 mg/mg3). Fjellsikrere er inkludert i studien. 

Prosjektet er avsluttet. 

 

Prosjektansvarlig: STAMI

Prosjektleder: Bente Ulvestad

Bevilget beløp: 982 000,-