Kvartsholdig steinstøv

bergborerigg

Undersøkelser viser at cirka 99 % av bergboreriggene har støvsuger som suger opp borstøvet, men støvsugeren legger fra seg støvet i hauger på salva ved sprengning. Deretter blir støvet spredt rundt i omgivelsene. Arbeidstakerne i området blir betydelig eksponert.

Det mest helseskadelige støvet ved innånding er det fineste (respirable) kvartsstøvet. Puster du inn dette støvet, vil det nå helt ned i lungeblærene (alveolene).

Kvartsholdig steinstøv kan gi:

  • KOLS – kronisk obstruktiv lungesykdom
  • astma
  • kreft
  • silikose (steinlunger)

I brosjyren kan du lese om:

  • helseeffekter av kvartsstøv
  • oversikt over lover og forskrifter relatert til steinstøv
  • forslag til løsninger for å redusere steinstøv
  • oversikt over byggherres og utførende entreprenørs ansvarsområder

Grenseverdiene som er oppgitt i brosjyren, er endret i lovverket. På Arbeidstilsynets nettside finner du oversikt over gjeldende verdier.

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier (vedlegg 1: liste over grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren)