Kvartsholdig steinstøv

Bilde av anleggsarbeid

 

Kvartsholdig steinstøv kan gi:

  • KOLS – kronisk obstruktiv lungesykdom
  • astma
  • kreft
  • silikose (steinlunger)

 

I brosjyren kan du lese om:

  • helseeffekter av kvartsstøv
  • oversikt over lover og forskrifter relatert til steinstøv
  • forslag til løsninger for å redusere steinstøv
  • oversikt over byggherres og utførende entreprenørs ansvarsområder

 

Brosjyren ble revidert mars 2024.