Asbest

Håndtering av asbest

This brochure is also available in English

Denne brosjyren gir informasjon om risiko og krav til håndtering av asbest. Den inneholder også illustrasjoner med eksempler hvor man kan finne asbest, og tips til hvordan man kan sette opp en brakke på en forsvarlig måte.

Asbest er fellesbetegnelsen på en gruppe naturlige mineraler, som blant annet kan være kreftfremkallende. Asbest ble mye brukt før fordi det er brannhemmende og gir god isolasjon.

Helserisikoer

Det ble forbudt å bruke asbest i 1985, likevel dør cirka 200 mennesker i Norge hvert år på grunn av asbestrelaterte sykdommer. Det kan ta inntil 55 år før asbestkreft utvikles.

Vanlige sykdommer

  • Lungefibrose
  • Asbestose
  • Mesoteliom (lungehinnekreft)
  • Pleuraplakk (fortykkelser i lungehinnen)
  • Kreft i strupehodet og mage/tarm
  • Lungekreft