Andre verktøy

Vi har samlet noen nyttige nettsider for deg som er verneombud eller leder.

 

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA)

Interesseorganisasjon for HMS i bygg og anlegg. Se deres verktøykasse som blant annet inneholder veiledere.

 

Ergonomiportalen

Nettsted for ergonomi og arbeidsmiljø for bygge- og anleggsbransjen.

 

Ergoappen

Nettside/app som inneholder kurs/videoer/treningsprogram tilpasset ulike arbeidsoppgaver for de som jobber i entreprenørbransjen.

 

Know your rights - Arbeidstilsynet

En enkel oversikt over rettigheter og plikter du har som arbeidstaker i Norge. Oversatt til flere språk (GB, PL, LT, BG, EE, RO, RU, UA++).

 

Akan: Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk

Få veiledning i forebygging og håndtering av ansatte med avhengighetsproblemer. Akan arrangerer også kurs og konferanser.