Enmannsbedrift

Gravmaskinfører og RVO

Denne brosjyren er for deg som driver enmannsbedrift i bygge- og anleggsbransjen, uten egne ansatte. Den tar for seg de viktigste faktorene som skal ivareta ditt og andres arbeidsmiljø.

 

Helse, miljø og sikkerhetsarbeid på bygge- og anleggsplassen

Arbeidsmiljøloven (AML) har viktige bestemmelser for hvordan samordning av virksomhetenes verne- og sikkerhetsarbeid skal organiseres på bygge- og anleggsplasser. Hvis flere virksomheter arbeider på samme arbeidsplass, skal alle medvirke for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Samarbeid med de regionale verneombudene vil kunne gi deg bistand og kunnskap til å løse helse, miljø og sikkerhetsspørsmål på bygge- og anleggsplassen.