Rus- og spillforebygging

leder og to ansatte i samtale

Rus- og spillforebyggende tiltak er i tråd med Arbeidsmiljølovens intensjoner om en helsefremmende, sikker og skadefri arbeidsplass. Denne brosjyren gir informasjon om hvordan dere kan forholde dere til rus- og spillforebyggende arbeid på arbeidsplassen. Den er relevant både for deg som er verneombud, AKAN-kontakt og leder.

Brosjyren er utarbeidet i samarbeid med AKAN kompetansesenter for rus og avhengighet.

 Akan - Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighet