27.06.2019

STAMI: Asbestmålinger ved brann og rivning av asbestholdige byggematerialer

Asbesttypen krysotil avbildet i elektronmikroskop. (Foto: STAMI/Torunn Kringlen Ervik)

STAMI fikk innvilget prosjektstøtte til prosjektet «Asbestmålinger ved brann og rivning av asbestholdige byggematerialer» fra Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen i 2018, og prosjektet ble avsluttet høsten 2022. STAMI er bevilget å bruke de gjenstående midlene fra prosjektet til et fortsettelsesprosjekt for videre arbeid med temaet.

 

Resultatene fra det ferdige prosjektet er beskrevet i to delrapporter:

 

Kort oppsummert viser funnene i prosjektet at eksponeringen for asbestfibre kan bli høy under sanering og rivning av ulike asbestholdige byggematerialer, selv ved forsiktig sanering. Også ved kortere arbeid kan det bli frigitt mange asbestfibre. Det er derfor viktig at saneringene alltid utføres meg egnet verneutstyr, og at tiltak gjøres for å begrense spredning av støv.

Et stort problem er at man ofte ikke vet om det finnes asbestholdige produkter i veggen eller taket som skal rives. Det er derfor viktig at bygg som kan inneholde asbestholdige materialer, blir grundig kartlagt før rivnings- og renovering sarbeidet påbegynnes.

Les mer om prosjektet og funnene på STAMIs nettside.

 

Veien videre

Fondet har bevilget ytterlige prosjektmidler til STAMI hvor de skal kartlegge eksponeringen og spredningen av asbestfibre ved brann og arbeid på branntomter. Prosjektet skal:

  • Kartlegge frigjøring av asbestfibre ved brann og arbeid på arbeid på branntomter
  • Undersøke forekomst av asbestfibre i aske etter brann, både frie fibre og fibre bundet i materiale
  • Undersøke strukturforandringer i asbestfibre i aske og materialprøver fra ulike branner

 

Varighet: Prosjektet starter opp i 2023, og planlagt avslutning er satt til 31. desember 2029.

Prosjektansvarlig: Pål Graff (seniorforsker arbeidsmiljøkjemi)

 

Tips

RVO-ene arrangerer asbestkurs flere ganger i året. Følg med på kurssiden vår!