22.09.2023

Sintef: Gjengangere i bygge- og anleggsbransjen

Fondsstyret har innvilget støtte til fondets eget prosjekt: Gjengangere i bygge- og anleggsbransjen.

Prosjektet går ut på å utarbeide en kartlegging og kunnskapsoppsummering av gjengangertematikken i denne bransjen. En "gjenganger" i denne sammenhengen kan forklares som skader og ulykker som gjentar seg ofte. SINTEF har fått oppdraget, og de kommer til å se nærmere på hva slags grep enkeltbedrifter, bransjen og tilsynsmyndighetene kan gjøre i en felles innsats for å bedre sikkerheten i bygg og anlegg.

Kort forklart har SINTEF satt seg fore å beskrive utvikling og status av skader og ulykker i bransjen, og hva grunnen til disse skadene og ulykkene er. De vil redegjøre for allerede eksisterende tiltak og eventuelle sammenhenger mellom tiltakene, og hvordan tiltakene fungerer. De vil også vurdere og anbefale nye muligheter og tiltak som kan bidra til å redusere gjengangerne.

Prosjektarbeidet startet opp i august 2022, og endelig rapport er forventet å være ferdigstilt innen 31. mai 2024.

Midler innvilget: 1.000.000 kroner eks. mva.

Forskningsleder i Sintef: Anita Øren

Prosjektleder i Sintef: Stine Skaufel Kilskar