11.02.2022

Fellesforbundet: Fallulykker – må de skje?

Fellesforbundet har fått innvilget prosjektmidler til å kartlegge hvordan sikring ved arbeid i høyden er på eneboliger, fritidsboliger, fritidsbebyggelse og andre mindre byggeprosjekter, primært i privatmarkedet. Prosjektet har som mål å komme med konkret forslag til tiltak for bedre HMS. 

Prosjektet skal avdekke den reelle hverdagen for dem som arbeider i høyden. Med prosjektet ønsker de å oppnå betydelig mer fokus på manglende kollektiv sikring og feil bruk av personlig fallsikringsutstyr. De skal kartlegge sikringstiltak ved: 

  • arbeid i høyden og på tak
  • bruk av stige og trapp
  • bruk av sele
  • dekkekanter og åpninger

Prosjektet forventes å være ferdig i 2023.

 
Ansvarlig:
Fellesforbundet 
 
Bevilget beløp:
350.000 kroner