07.10.2019

Utvikling av ergonomiportalen

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) og Fellesforbundet har med støtte fra Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen utviklet Ergonomiportalen. Målsettingen er at virksomheter innen bygg og anlegg skal benytte materialet i sitt forebyggende HMS-arbeid for å redusere belastninger og skader.

 

På ergonomiportalen kan du:

  • Søke informasjon
  • Se HMS-filmer relatert til ergonomi
  • Teste hvor mye du kan gjennom quiz
  • Finne ergonomiske hjelpemidler som kan gjøre arbeidsdagen lettere

Alt materialet i Ergonomiportalen kan skrives ut, slik at du kan ta med deg det du ønsker ut på byggeplassen.

Du finner også materiale til å risikovurdere egen arbeidsplass og en vibrasjonskalkulator hvor du kan risikovurdere det verktøyet du bruker under arbeidsdagen

Ergonomiportalen er basert på arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter som omhandler ergonomi.