24.01.2020

Verneombudsboka for bygg og anlegg

Verneombudsboka gir en innføring i verneombudarbeidet og utvalgte risikofaktorer for bransjene bygg og anlegg. Det har blitt en praktisk oppslagsbok, og med et format og utstyr (plastomslag) som gjør at den kan være med ut på bygge/anleggsplassene.

Dersom du ønsker å bestille boka eller har spørsmål om den, kan du ta kontakt med Arne Bernhardsen på e-post (arbernha@online.no)

 

Ansvarlig: Arne Bernhardsen 

Bevilget beløp: 120 000,-

 

Bygg og anlegg er en bransje under press. Bransjen har fått en del negativ oppmerksomhet grunnet farlige og usikre arbeidsforhold og andre uønskede hendelser. Verneombudene i bygg og anlegg er viktige bidragsytere for å utvikle en sunn og aktiv bransje. 

 

 

 

 

Hva vil Verneombudsboka med bidra med?

  • Øke verneombudenes kunnskaper om arbeidsmiljø og sikkerhet
  • Bedre innhold til SJA og risikovurderinger
  • Øke statusen til verneombudene
  • Hjelp til å forebygge skader og ulykker
  • Større oppmerksomhet på sikkert arbeid, både kollektive og individuelle
    tiltak
  • Støtte opp under et godt samarbeid på arbeidsplassene