24.02.2021

Pilotprosjekt: "Holdningsskapende arbeid mot arbeidslivskriminalitet"

Re videregående skole er innvilget tilskudd fra fondet for regionale verneombud til pilotprosjektet "Holdningsskapende arbeid mot arbeidslivskriminalitet". Prosjektet retter seg mot elevene ved bygg- og anleggslinjen. Når pilotprosjektet er ferdig er det ønske om å videreføre prosjektet til andre videregående skoler.

Målet er å styrke og øke elevenes bevissthet rundt arbeidskriminalitet. De vil lære mer om hvitt arbeid og hvordan forhindre sosial dumping, menneskehandel og organisert kriminalitet.

Samarbeidspartnerne er Medbyggerne, regionale verneombud for bygge- og anleggsbransjen (RVO), NHO, EBA, LO, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, politiet og Ungt Entreprenørskap.

Re videregående skole tilhører Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Prosjektet ble avsluttet i 2021.

 

Tilskuddsmottaker:
Re videregående skole

Bevilget tilskudd:
97.000 kroner