09.09.2020

Prosjekt Fareblind

Kurset som er utarbeidet er et grunnleggende sikkerhetskurs (e-læring) for alle som skal utføre arbeid på en bygge- eller anleggsplass. Målet med opplæringen er å skape en felles "sikkerhetsgrunnmur" og å heve "null-nivået" på sikkerhetskompetansen i næringen.

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA), i samarbeid med SfS BA,  har med støtte fra Fondet for regionale verneombud utviklet kurset Prosjekt Fareblind – en grunnleggende sikkerhetsopplæring for bygge- og anleggsbransjen. RVO-fondet har bevilget midler for drift av Prosjekt Fareblind, slik at dette kan tilbys gratis for alle i hele næringen.

Hva går kurset ut på?

Kurset skal bidra til en bedre og felles risikoforståelse knyttet til de viktigste fareområdene. Kurset skal gi kunnskap om livreddende regler og bygge gode holdninger som fører til at flere sier ifra / varsler om farlige situasjoner. Kurset kan også gi kunnskap om generelle/allmenne krav til utførelse av arbeid, atferd og utstyr på norske bygge- og anleggsplasser.

Du kan se en demo-film på YouTube her.

I kurset møter du David som er fareblind. Kort fortalt, betyr det at han er blitt så vant med sine omgivelser at han begynner å overse detaljer. Og i bygge- og anleggsbransje kan det få fatale konsekvenser. Konstruert til å tåle det samme som en menneskekropp, utsettes David for 6 arbeidsulykker mens det blir filmet hva som skjer i møte med de enorme kreftene som omgir oss på en bygge- og anleggsplass. Kurset er en digital testlab hvor kursdeltaker selv iscenesetter ulykkene ved å fjerne barrierer og sikkerhetsutstyr.

 

Målgruppe
Kurset er i utgangspunktet utarbeidet for alle som skal utføre arbeid på en bygge- eller anleggsplass i Norge. Kurset er også relevant for tilknyttede områder som pukkverk, asfaltverk etc.

Det er norske stemmer på filmen, men du kan i tillegg få teksting på norsk, engelsk, polsk og litauisk.

 

Kurs: Prosjekt Fareblind

Et grunnleggende sikkerhetskurs for alle som skal utføre arbeid på en bygge- eller anleggsplass:

  • Gir kunnskap om de 6 største fareområdene
  • Gir kunnskap om livreddende regler
  • Forebygger fareblindhet