Årsrapport 2022

meny
RVO logo

Informasjon om prosjekter finansiert av fondet

Fondsstyret kan bevilge midler til utredninger, analyser og prosjekter. Tilskudd kan gis dersom tiltaket gjelder bygge- og anleggsvirksomhet, ligger innenfor forskriftens formålsparagraf, og er av en slik art at de regionale verneombudene kan gjøre seg nytte av tiltaket i sitt arbeid.

Fondet kan gi tilskudd til bransjerelaterte utredninger, analyser og prosjekter innen arbeidsmiljøområdet i tråd med § 3-6 forskrift om administrative ordninger. Fondsstyret behandler og avgjør søknad om prosjekttilskudd. Prosjektene skal være av en slik art at de regionale verneombudene kan gjøre seg nytte av tiltaket i sitt arbeid. Utbetaling av tilskudd til slike tiltak skjer i tråd med inngåtte prosjektavtaler.

I løpet av 2022 besluttet Fondsstyret å ikke finansiere nye prosjekter. STAMI har fullført tidligere bevilget prosjekt med asbestmålinger ved sanering, og restmidlene er innvilget til å fortsette med asbestmålinger ved brann. SfS BA har fått bevilget 2 370 000 kr til driftskostnader fra 01.03.2022 til 28.02.2023, som er forlenget til juni 2023.

Mer informasjon om prosjektene finnes på RVO BAs websider. Her finnes også informasjon om avsluttede fondsfinansierte prosjekter.