Årsrapport 2022

meny
Illustrasjon fondsstyrets medlemmer og sekretariat

Fondsstyrets medlemmer

Styreperiode: 1. april 2022–31. mars 2024

Leder

Ørnulf Halmrast
Vara:
Stig Inge Eikemo
Arbeidstilsynet Oslo
Postboks 8174 Dep., 0034 Oslo
Telefon: 73 19 97 00

Medlemmer

Steinar Krogstad / Christian Justnes
Vara:
Edvard E. Sørensen
Fellesforbundet
Postboks 9199 Grønland, 0134 Oslo
Telefon: 02306
Anita Johansen
Vara:
Frode Engen
Norsk Arbeidsmandsforbund
Postboks 8704 Youngstorget, 0028 Oslo
Telefon: 22 40 10 60
Kari Sandberg / Anita Hegg
Vara:
Jørgen Leegaard / Kjetil Tvedt
Byggenæringens Landsforening
Postboks 7187 Majorstuen, 0307 Oslo
Telefon: 23 08 75 00
Terje Eikevold
Vara:
Eva Skarr
Maskinentreprenørenes Forbund
Postboks 505 Sentrum, 0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00

Sekretariat

Gro Synnøve Rygh Færevåg
Kari Jorde Bø
Ingunn Dale
Terese Reed / Joan Wagner
Monja Lunde
Janita Håvik / Marthe Eikum Tang
Sekretariatet for regionale verneombud
i bygge- og anleggs­bransjen

Postboks 22 Sentrum, 0101 Oslo
Besøksadresse: Østensjøveien 34. 0667 Oslo
Telefon: 21 56 66 00
E-post: BAfondet@arbeidstilsynet.no