meny

Årsrapport 2022

Forord

Ordningen med regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen har eksistert i over 40 år. Formålet er å bidra til bedre helse, miljø og sikkerhet for arbeidstakerne i bransjen.

Etter over 40 år med målrettet innsats, er de regionale verneombudene minst like viktige og relevante som i 1981. De jobber hver dag med å veilede, kurse og ikke minst besøke arbeidsplasser og snakke med arbeidstakere. Fremdeles er arbeidere i bygge- og anleggsbransjen blant de mest utsatte for alvorlige ulykker og langtidsfravær på jobb. Risikoen i disse bransjene kan aldri fjernes helt, det ligger i arbeidets natur. Desto viktigere er det å jobbe sammen for å nå målet om å minimere risikoen for arbeidstakerne og å finne gode verktøy for å fjerne gjengangerne. Et nytt system for å registrere besøk for RVO-ene vil gi nye verktøy for å avdekke gjengangere, og det vil være lettere å tipse Arbeidstilsynet. I tillegg bevilger Fondsstyret penger til et eksternt prosjekt for å finne ut hva vi sammen kan gjøre for å få ned tallet på alvorlige ulykker, nettopp gjennom å se på gjengangere som RVO-ene har registrert.

Det er godt å være i gang med arbeidsplassbesøk, selve kjernevirksomheten til de regionale verneombudene, etter to år med pandemi og begrensninger.

Det er godt å være i gang med arbeidsplassbesøk, selve kjernevirksomheten til de regionale verneombudene, etter to år med pandemi og begrensninger. I året som har gått, har de regionale verneombudene vært på 6000 besøk, og de har avdekket en rekke utfordringer. Det har dessverre vært nødvendig med stans, og det er arbeid i høyden som skiller seg ut som en gjentakende risiko. Regionale verneombud i bygg har hele 375 ganger måttet stanse arbeid grunnet manglende sikring på tak. Gjentakende risikoer er noe vi ønsker å jobbe mer med, da det viser seg at det dessverre ofte er samme type ulykker som skjer, såkalte gjengangere. Kunnskapen og erfaringene til de regionale verneombudene, og systemet de registrerer i, vil være viktig i dette arbeidet, så også godt samarbeid. Situasjoner løses og rapporteres ulikt. Vi ser blant annet at det registreres mange flere stans på bygg enn hos anlegg. Et regionalt verneombud kan velge å registrere stans, eller de kan, gjennom veiledning, få bedret situasjonen og unngå stans. Dette praktiseres ulikt og gir ulike tall i rapporten. Det er ikke sikkert det er avdekket vesentlig flere farlige arbeidsprosesser eller mangler på bygg enn på anlegg.

Det årlige samarbeidsmøtet mellom RVO og Arbeidstilsynet har vært planlagt og flyttet på flere ganger siden 2020, før det endelig ble en realitet i desember. To dager med samsnakk på tvers og med faglig påfyll var etterlengtet for mange. Samarbeid og kjennskap til hverandre er viktig for å kunne gjøre en best mulig jobb for å sikre gode arbeidsmiljø i bransjene. Arbeidstilsynet fører tilsyn, mens regionale verneombud er på besøk. Skillet mellom de to er viktig, men like viktig er samarbeidet og den komplementerende kunnskapen de har.

Nytt i årsrapporten er noen historier fra RVO-enes hverdag i 2022. RVO-ene opplever ofte at de avverger alvorlige hendelser. De er der altså like før en ulykke kunne ha skjedd, og bidrar til at flere kan komme trygt hjem fra jobb.

Takk til alle i bransjen som tar ansvar for arbeidsmiljøet og arbeidstakernes sikkerhet og helse. Å skape sikre arbeidsplasser er noe vi må gjøre hver dag. Et godt og konstruktivt trepartssamarbeid er en viktig bærebjelke i dette arbeidet. Jeg utfordrer alle i bransjen til å fortsette å styrke innsatsen på området, slik at vi kan få en trygg og sikker bransje. En ekstra takk til de regionale verneombudene for deres innsats på et krevende område. Takk også til kollegaene i Fondsstyret og medarbeiderne i sekretariatet.

Bilde av Ørnulf Halmrast
Ørnulf Halmrast
Leder av Fondsstyret