Årsrapport 2022

meny
«Vi var der like før …» – Historier fra virkeligheten

Graverende grøftegraving

Dette skjedde på et ordinært arbeidsplassbesøk sørøst i mitt distrikt, hvor flere entreprenører samarbeidet om grunnarbeider, inkludert VA-anlegg, i et relativt nyanlagt boligfelt.

Illustrasjon av lærling i usikret hull

Grunnet problemer med VA til en bolig ble det gravd opp et hull rett ned på rørene. Ett av OV eller avløpsrørene måtte kappes og blendes. Hullet ble gravd med helt rette kanter, med sprengsteinfylling opp mot kanten, som utvilsomt ble ustabil ved oppgraving. Nede i hullet jobbet det en lærling. Vi fikk ropt til lærlingen at han måtte komme seg opp, men det fantes ikke lang nok stige på arbeidsplassen. Lærlingen hadde altså blitt heist ned i hullet med gravemaskinskuffen. Det ble funnet en kort gardintrapp, og kollegaen hans og jeg fikk tak i hver vår arm og trakk ham opp på sikker grunn. Av verneutstyr hadde lærlingen vernesko og hørselvern med radio inni, dermed tok det tid før han hørte oss. Hodevern manglet helt.

Videre arbeid ble selvsagt stanset, og vi fikk konstatert at her var både hovedentreprenør, underentreprenør og innleid virksomhet til stede på en og samme arbeidsplass – uten at den ene hadde kontroll på hva den andre gjorde. Hovedbedriften ble bedt om å samle alle involverte virksomheter og personer for å avviksbehandle hendelsen. Det ble gjort, og egen gransknings/avviksrapport lå i innboksen til RVO dagen etter. Én etter én tok ledelsen til de tre entreprenørene kontakt og takket for at RVO hadde avverget en ulykke, og for at samordningsmøtet / avvikshåndteringen hadde åpnet øynene deres.

Illustrasjon av grøft som raser inn

En viktig påminnelse

Jeg var på besøk hos en arbeidstaker som drev med drenering rundt en enebolig i et boligområde i en av de større byene i landet. Grøfta som var laget, var omtrent 2,5 meter dyp med rette kanter. Da jeg kom, sto arbeidstakeren på kne og la rør. Jeg fikk ham opp av grøfta, og vi tok en prat. Her manglet både risikovurdering, grøfteplan og rømningsvei. Mens vi sto og pratet, raste grøftekanten inn dit hvor han akkurat hadde lagt rør. Det var snakk om 300–400 kg. Han fikk en alvorlig påminnelse om hva som kunne skjedd hvis han hadde vært nede i grøfta. Han fikk gjort en risikovurdering mens jeg var der, og han fikk tak i stige som rømningsvei. Stigen hadde han for øvrig liggende i arbeidsbilen. Idet jeg dro derfra, var han i full gang med å lage forsvarlig helling på grøfta.