meny
RVO logo

Informasjon om pågående prosjekter finansiert av fondet

Fondsstyret kan bevilge midler til utredninger, analyser og prosjekter. Tilskudd kan gis dersom tiltaket gjelder bygge- og anleggsvirksomhet, ligger innenfor forskriftens formålsparagraf og er av en slik art at de regionale verneombudene kan gjøre seg nytte av tiltaket i sitt arbeid. Nedenfor følger en oversikt over pågående prosjekter i 2019. Mer informasjon om prosjektene finnes på RVO BAs websider. Her finnes også informasjon om avsluttede fondsfinansierte prosjekter.

Pågående prosjekter pr 31.12.2019AnsvarligBevilget beløpStatus
Grunnleggende sikkerhetsopplæring - bygg og anleggEBAkr 1 700 000,-Ferdigstilles august 2019
Manglende forebygging - når inntreffer fallulykken?Fellesforbundetkr 350 000,-Ferdigstilles februar 2020
Hva kjennetegner prosjekter som har en god sikkerhets­prestasjon?NTNUkr 700 000,-Ferdigstilles februar 2020
Verneombudets rolle i sikkerhetsarbeidetSINTEFkr 1 250 000,-Ferdigstilles juni 2020
Asbestmålinger ved brand og rivning av asbestholdige byggematerialerSTAMIkr 3 160 000,-Ferdigstilles desember 2021
Digital verktøykasse for forebygging av muskel- og skjelettplager i anleggsbransjenVassbakk & Stol ASkr 2 062 263,-Ferdigstilles februar 2020
Samarbeid for sikkerhet bygg og anleggSfS BAkr 4 606 000,-Ferdigstilles januar 2022