meny
Illustrasjon fondsstyrets medlemmer og sekretariat

Fondsstyrets medlemmer

Leder

Ørnulf HalmrastArbeidstilsynet Oslo
Postboks 8174 Dep., 0034 Oslo
Telefon: 917 85 129

Medlemmer

Steinar Krogstad
Vara:
Edvard E. Sørensen
Fellesforbundet
Postboks 9199 Grønland, 0134 Oslo
Telefon: 02306
Steinar Rindhølen
Vara:
Erna C. Hagensen
Norsk Arbeidsmandsforbund
Postboks 8704 Youngstorget, 0028 Oslo
Telefon: 815 45 100
Siri Bergh
Vara:
Thorkil Aschehoug
Byggenæringens Landsforening
Postboks 7187 Majorstuen, 0307 Oslo
Telefon: 23 08 75 00
Julie M. Brodtkorb
Vara:
Eva Skarr
Maskinentreprenørenes Forbund
Postboks 505 Sentrum, 0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00

Sekretariat

Kirsti Been Tofte, leder
Kari Jorde Bø
Ingunn Dale
Marianne Solvi Eriksen, i permisjon
Lyra Lluka, vikar
Monja Lunde
Terese Reed
Sekretariatet for regionale verneombud i bygge- og anleggs­bransjen
Postboks 22 Sentrum, 0101 Oslo
Telefon: 21 56 66 00
Fax: 22 17 47 07
E-post: BAfondet@arbeidstilsynet.no