meny
Illustrasjonsbilde av HRRer i samtale med verneombud.

Slik hjelper RVO virksomheter med HMS-arbeid!

– Møte med én virksomhet RVO har veiledet

Ved oppstart i 2017 opplevdes det trygt å ha RVO Mustafa Curuk som sparringspartner og veileder i HMS-arbeidet og etablering av vernetjeneste, sier daglig leder Jeanette Pedersen ved Øst Stadionpub i Oslo

– Selv om jeg har vært mange år i serveringsbransjen, var jeg veldig glad da Mustafa tok kontakt når jeg startet opp her på Helsfyr, fortsetter Jeanette. Øst Stadionpub er en gastro pub som ligger i tilknytning til Vålerenga sin nye fotball stadion. Stedet har 8–10 fast ansatte, men i fotballsesongen er det til sammen 40 ansatte.

– Målet mitt er å være en leder som klarer å skape et sunt og godt arbeidsmiljø for alle ansatte. Jeg ønsker å gjøre ting riktig ved å sørge for å følge arbeidsmiljø­loven og kravene som stilles til HMS-arbeid, sier Jeanette. Da Mustafa tok kontakt hadde ikke virksomheten fått på plass vernetjenesten og Mustafa kunne da bistå Jeanette i arbeidet med å få på plass verneombud. En viktig del av bistanden var å veilede i verneombudets rolle og oppgaver samt å bistå med det praktiske ved valg av verneombud. Etter kort tid ble det valgt verneombud og siden da har Helene vært verneombud på arbeidsplassen.

God forståelse for hver virksomhet

Med erfaring fra tidligere ansettelsesforhold og bakgrunn i overnatting, servering- og renholdssbransjen, har de regionale verneombudene solid kjennskap til bransjene og HMS-arbeidet i disse bransjene.

En viktig del av bistanden fra RVO er å veilede i verneombudets rolle og oppgaver samt å bistå med det praktiske ved valg av verneombud.

– Mustafa Curuk, RVO

Med sin bakgrunn er RVO godt egnet til å gi god veiledning til virksomhetene de besøker. RVO besøker små og mellomstore virksomheter og det som ofte kjennetegner disse virksomhetene, er at det er begrenset med ressurser som blir brukt til HMS-arbeid.

– Min jobb er å bistå virksomheten med å få på plass et enkelt og systematisk HMS-system som er tilpasset virksomheten, forklarer Mustafa Curuk, som har jobbet som RVO siden september 2017. Der hvor virksomheten mangler vernetjeneste, bistår vi med det praktiske i valg av verneombud og følger gjerne opp nyvalgte verneombud for å gjøre de trygge i sin rolle.

– Helt siden første gang jeg tok kontakt med Øst Stadionpub, har jeg blitt tatt godt imot av Jeanette og hun har fra første stund vært engasjert og med ønske om å lære mer om systematisk HMS-arbeid, sier Mustafa. Jeanette forteller at hun synes det er fint å vite at hun kan ringe Mustafa ved utfordringer og andre spørsmål hun måtte ha om HMS-arbeid og vernetjenesten.

Illustrasjonsbilde av HRRer i samtale med verneombud.

Gruppeveiledninger og HMS-grunnkurs

Det finnes mange regler og anbefalinger når det kommer til arbeid med helse, miljø og sikkerhet, og det kan virke uoverkommelig å sette seg inn i alt på egen hånd. RVO ønsker å gjøre det enklere for virksomhetene, og vil samtidig vise de mange fordelene ved å jobbe systematisk med HMS. Derfor arrangerer vi gruppeveiledninger, verneombudsforum/-samling som er spesialtilpasset hver av de aktuelle bransjene: overnatting og servering og renhold, forteller Mustafa.

Kort tid etter at Mustafa og Jeanette startet samarbeidet, arrangerte RVO i Oslo egen gruppe­veiledning i systematisk HMS-arbeid tilpasset daglig ledere og verneombud i overnattings- og serverings­bransjen. Veiledningen ble arrangert som et 2-timers frokost­møte der også inspektør fra Arbeidstilsynet bisto med temaene arbeidstid og arbeidskontrakt. ­Jeanette og en av kollegaene fra Øst stadionpub deltok på gruppeveiledningen, og hennes tilbakemelding er at veiledningen, i tillegg til påfyll i arbeidsmiljø­arbeid, er en super møteplass for erfaringsutveksling og dialog med andre i samme bransje.

– Jeg ønsker meg mer av gruppeveiledninger fra RVO og mulighet til å treffe andre i samme bransje, er tilbakemeldingen fra Jeanette.

I 2020 skal RVO i gang med bransjetilpasset HMS-kurs i arbeidsmiljø for overnattings- og serveringsbransjen. Kurset er utarbeidet i samarbeid med NHO Reiseliv og Fellesforbundet og retter seg mot verneombud, daglig ledere, AMU-representanter og andre som arbeider med arbeidsmiljøarbeid i overnattings- og serveringsbransjen.

Når Mustafa forteller Jeanette om det bransjerettet HMS-kurset og hva det vil inneholde, er hun klar på at det vil være en fin mulighet for påfyll av HMS-kunnskap. Hun og verneombudet vil være selvskrevne kursdeltakere når HMS-kurset blir satt opp i Oslo.

Bilde av Mustafa Curuk, HRR

Koster det noe å få besøk eller å ta kontakt med RVO?

Jeanette opplever det som enkelt å samarbeide og sparre med Mustafa, om små og store spørsmål i HMS-arbeid.

– En annen fordel, er at det koster ikke noe å få besøk eller å ta kontakt for rådgivning og veiledning av Mustafa, sier Jeanette. Årlig lovpålagt avgift til alle virksomhetene i bransjen finansierer ordningen.

– Jeg og mine kollegaer erfarer at mange virksom­heter nå tar kontakt og ønsker hjelp og bistand fra RVO, sier Mustafa. Det er derfor viktig for meg i jobben som RVO å være oppdatert på lovverket som regulerer arbeidslivet. For å holde oss faglig oppdaterte i våre bransjer, deltar vi også på bransjerettet kurs og konferanser. Vi har også et godt samarbeid med Arbeidstilsynet gjennom bl.a. årlig samarbeids­møte og andre arenaer for faglig oppdatering, forteller Mustafa.

Avslutningsvis vil Mustafa gjerne gi noen gode råd og tips for å styrke vernetjenesten og HMS-arbeidet.

Gode råd og tips for å styrke vernetjenesten og HMS-arbeidet

  1. Engasjer deg på egen arbeidsplass. Oppfordrer alle ansatte i virksom­heten, ikke bare daglig leder og verne­ombud, om å engasjere seg i arbeidsmiljø på sin arbeidsplass. Godt arbeidsmiljø er et samarbeidsprosjekt.
  2. Del kunnskap. God informasjon er ­viktig, daglig leder bør også være åpen for innspill og forslag fra sine ansatte.
  3. Kartlegging og vernerunde. Ta deg tid til å gjøre en god kartlegging og risiko­vurdering i bedriften. Gjennomfør årlig vernerunde.
  4. Gjør det enkelt å rapportere avvik og forbedringsforslag.

Ønsker du hjelp fra RVO, blir vi glad om du tar kontakt!