meny
Illustrasjon fondsstyrets medlemmer og sekretariat

Fondsstyrets medlemmer og sekretariat

Fondsstyrets medlemmer oppnevnes for 2 år av gangen. Funksjonstiden for det nåværende styret er 19.08.19–18.08.21.

Leder

Ørnulf Halmrast
Vara:
Mette Bakkerud Lundeland
Arbeidstilsynet Oslo
Postboks 8174 Dep., 0034 Oslo
Telefon: 917 85 129

Medlemmer

Clas Delp
Vara:
Jens Petter Hagen
Fellesforbundet
Postboks 9199 Grønland, 0134 Oslo
Telefon: 02306
Trine Wiig Hagen
Vara:
Brede Edvardsen
Norsk Arbeidsmandsforbund
Postboks 8704 Youngstorget, 0028 Oslo
Telefon: 23 06 10 50
Jostein Hansen
Vara:
Helen Remman
NHO Reiseliv
Postboks 5465 Majorstuen, 0305 Oslo
Telefon: 23 08 86 20
Anne Jensen
Vara:
Tonje Thue Width
NHO Service
Postboks 5473 Majorstuen, 0305 Oslo
Telefon: 23 08 86 50

Sekretariat

Kirsti Been Tofte, leder
Kari Jorde Bø
Ingunn Dale
Marianne Solvi Eriksen, i permisjon
Lyra Lluka, vikar
Monja Lunde
Terese Reed
Sekretariatet for regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold
Postboks 22 Sentrum, 0101 Oslo
Telefon: 21 56 66 05
Fax: 22 17 47 07
E-post: HRRfondet@arbeidstilsynet.no