22.04.2022
Veileder for grøftearbeid

De regionale verneombudene i bygg- og anleggsbransjen har laget en veileder for grøftearbeid (revisjon 3, 2022).

 

Informasjonen i veilederen vil hjelpe deg til å utføre arbeidet på en sikker og trygg måte og slik at du oppfyller kravene i arbeidsmiljøregelverket. Veilederen er ment som et hjelpemiddel. I tillegg til disse minimumskravene plikter aktørene å opptre i tråd med gjeldende regelverk.

 

Veilederen er revidert som følge av forskriftsendringen som trådte i kraft 01.01.22.

 

RVO også laget tre skjemaer som dere kan bruke når det skal utføres grøftearbeid:

 

Nederst på siden er det lagt ved lenker til relevant lovverk med Arbeidstilsynets tilhørende kommentarer.

I brosjyren kan du lese mer om hvordan du utfører en sikkert grøftearbeid
Last ned brosjyren