meny
Illustrasjon fondsstyrets medlemmer og sekretariat

Fondsstyrets medlemmer og sekretariat

Fondsstyret i perioden 19.08.2022–18.08.2023.

Leder

Ørnulf Halmrast
Vara:
Stig Inge Eikemo
Arbeidstilsynet
Postboks 4720 Torgarden, 7468 Trondheim
Telefon: 73 19 97 00

Medlemmer

Clas Delp
Vara:
Michella Jensen
Fellesforbundet
Postboks 9199 Grønland, 0134 Oslo
Telefon: 02306
Trine Wiig
Vara:
Brede Edvardsen
Norsk Arbeidsmandsforbund
Postboks 8704 Youngstorget, 0028 Oslo
Telefon: 23 06 10 50
Helen Remman
Vara:
Magne Kristensen
NHO Reiseliv
Postboks 5465 Majorstuen, 0305 Oslo
Telefon: 23 08 86 20
Jorulf Brøvig Silde
Vara:
Tonje Thue Width
NHO Service og Handel
Postboks 5473 Majorstuen, 0305 Oslo
Telefon: 23 08 86 50

Sekretariat

Gro Synnøve Rygh Færevåg, leder
Kari Jorde Bø
Ingunn Dale
Janita Domaas Håvik (permisjon fra september)
Marthe Eikum Tank (vikar for Janita Domaas Håvik)
Joan Wagner
Monja Lunde
Hanne Sperstad (ett års engasjement)
Sekretariatet for regionale verneombud
i hotell, restaurant og renhold

Postboks 22 Sentrum, 0101 Oslo
Besøksadresse: Østensjøveien 34. 0667 Oslo
Telefon: 21 56 66 05
E-post: HRRfondet@arbeidstilsynet.no