meny
Illustrasjon fondsstyrets medlemmer og sekretariat

Fondsstyrets medlemmer og sekretariat

Fondsstyret i perioden 19.08.2021–18.08.2023.

Leder

Ørnulf Halmrast
Vara:
Stig Inge Eikemo
Arbeidstilsynet
Postboks 4720 Torgarden, 7468 Trondheim
Telefon: 73 19 97 00

Medlemmer

Clas Delp
Vara:
Lin Andrea Gulbrandsen
Fellesforbundet
Postboks 9199 Grønland, 0134 Oslo
Telefon: 02306
Trine Wiig
Vara:
Brede Edvardsen
Norsk Arbeidsmandsforbund
Postboks 8704 Youngstorget, 0028 Oslo
Telefon: 23 06 10 50
Helen Remman
Vara:
Magne Kristensen
NHO Reiseliv
Postboks 5465 Majorstuen, 0305 Oslo
Telefon: 23 08 86 20
Jorulf Brøvig Silde
Vara:
Tonje Thue Width
NHO Service og Handel
Postboks 5473 Majorstuen, 0305 Oslo
Telefon: 23 08 86 50

Sekretariat

Gro Synnøve Rygh Færevåg, leder
Kari Jorde Bø
Ingunn Dale
Janita Domaas Håvik
Terese Reed
Monja Lunde
Sekretariatet for regionale verneombud
i hotell, restaurant og renhold

Postboks 22 Sentrum, 0101 Oslo
Besøksadresse: Østensjøveien 34. 0667 Oslo
Telefon: 21 56 66 05
E-post: HRRfondet@arbeidstilsynet.no