meny
Illustrasjonsbilde av HRRer i samtale med verneombud.

Regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold på Facebook

I mars 2020 publiserte RVO i hotell, restaurant og renhold sin egen Facebook-side. Gjennom Facebook ønsker vi å nå ut til enda flere ledere, verneombud og ansatte i bransjen. Vi ønsker å synliggjøre RVO-aktiviteter og informasjon om ordningen, markedsføre egne kurs og veiledninger samt øke trafikken til ordningens nettside, som er ordningens hovedinformasjonskanal.

Mål med Facebook – øke trafikk til nettsiden

Ett av målene med Facebook er å øke trafikken til RVO-ordningens nettside rvofond.no. Nettsiden ble oppdatert i slutten av 2019. Bakgrunn for oppdateringen var ønske om en mer brukervennlig og oppdatert nettside som skal imøtekomme kravene til universell utforming. På nettsiden skal besøkende bl.a. finne informasjon om ordningen, avgift, RVO-ene og deres arbeid, kurs og veiledning samt bransje­spesifikke tips og råd.

Innhold på RVO Facebook

Den første tiden på Facebook brukte vi til å presen­tere hver og én av RVO-ene og deres bakgrunn og hva de er opptatt av i jobben som RVO. Våre Facebook-­innlegg har fokus på bransjerelatert HMS- og verne­arbeid, artikler fra RVO-besøk i virksomheter, tips og råd fra RVO, oversikt og påmelding til kurs og veiledninger som RVO arrangerer samt deling av relevant innhold for bransjen.

Året 2020 har vært preget av koronapandemien, og naturlig nok har mange av innleggene på Facebook og nettsiden, hatt fokus på smittevern og hvordan RVO kan bistå virksomhetene med å få tips og råd til risikovurderinger i forbindelse med smitteverntiltak på arbeidsplassen.

Illustrasjonsbilde av HRRer i samtale med verneombud.

Markering av renholdernes dag på Facebook

I forbindelse med den internasjonale renholdernes dag 15. juni ønsket vi å fokusere og publisere ulike aktiviteter RVO gjennomførte denne dagen, både på nettsiden og Facebook. På grunn av renholds nye status som samfunnskritisk funksjon og for å takke renholderne for innsatsen under pandemien, ble det ekstra viktig for RVO å markere denne dagen. Renholdernes dag ble derfor markert hele uken fra 15. juni til 19. juni for å kunne besøke flest mulig virksomheter og renholdere på arbeidsplassen.  Vi la ut bilder og video fra besøk hos renholdere og ved hjelp av deling og liker på innleggene nådde vi ut til over 5000 personer med våre innlegg fra markeringen av renholdernes dag.

Fakta

  • Oppdaterte tall viser at Facebook fortsatt er størst på sosiale medier og har over 3,5 mill. brukere i Norge der 67 % bruker det daglig.
    Kilde: IPSOS SOME tracker 4Q 2020.
  • Facebook er en kanal for å nå ut til enda flere i bransjen.

Følg oss gjerne på Facebook!

Ønsker du hjelp fra RVO, blir vi glad om du tar kontakt!

Hva har vi oppnådd med Facebook?

Målet for 2020 var å øke antall besøkende til ordningens nettside. Statistikk fra Google Analytics viser at vi i 2020 har hatt en økning på ca. 45 % besøkende til nettsiden. Gjennom året har ca. 20 % av trafikken inn til nettsiden kommet fra Facebook. I forbindelse med markering av renholdernes dag 15. juni og ulike artikler på nettsiden stod Facebook for over 50 % av brukeranskaffelsen til nettsiden i denne perioden. Etter landingssiden, er siden som viser RVO kontakt­informasjon og områdeinndeling deretter avgiftssiden og tips og råd flest har besøkt. Se bilde med brukeranskaffelse Google Analytics.

Ved årsskifte har vi 360 følgere på Facebook. I 2021 ønsker vi gjennom ulike kampanjer på Facebook å nå ut til enda flere i vår målgruppe.

Beste kanaler – trafikk til nettside