meny

Årsrapport 2020

Forord

Året 2020 har vært preget av koronapandemien. Det har vært et svært krevende år for virksomhetene i overnattings- og serveringsbransjen og til dels også renholdsbransjen. Mange virksomheter innen overnatting og servering har deler av året holdt stengt eller hatt åpent med redusert åpningstid og tilbud. For renholdsbransjen har det vært litt annerledes. I slutten av mars 2020 ble renhold løftet frem som samfunnskritisk funksjon. Det kom tydelig frem den viktige folkehelseinnsatsen som gjøres av renholdere og deres arbeid med ivaretakelse av smittevern i samfunnet gjennom smitterenhold og desinfisering.

Året ble også annerledes for de regionale verneombudene (RVO) som skal ut å besøke virksomhetene. RVO har gjennom året vært delvis pålagt hjemmekontor i perioder med strenge nasjonale og lokale smitteverntiltak.

RVO aktiviteter under koronapandemien

Det har vært en nedgang i antall fysiske besøk på grunn av innførte smitteverntiltak og pålegg om hjemmekontor. RVO-ene har i 2020 gjennomført 755 fysiske bedriftsbesøk og vært i kontakt med 784 renholdsvirksomheter som ikke er godkjent i Renholdsregisteret. Mot slutten av 2020 ble fokuset rettet mot digital veiledning fordi smittesituasjonen i samfunnet igjen økte og det ble oppfordret til hjemmekontor. RVO-ene har gjennomført både digital veiledning mot enkeltvirksomheter og digitale verneombudsforum. Hovedfokus ved besøk og digitale veiledninger har naturlig nok vært kartlegging, risikovurdering og tiltak for å ivareta godt smittevern på arbeidsplassen. RVO har utarbeidet gode eksempler på risikovuderinger og tiltak for å bistå bransjene i dette arbeidet og smitte­vern og involvering av vernetjenesten har vært et tema i all kontakt med virksomhetene.

RVO på Facebook

I mars publiserte RVO i hotell, restaurant og renhold sin egen Facebook-side.Facebook er en kanal for å nå ut til enda flere i bransjen. Gjennom Facebook ønsker RVO bl.a. å synliggjøre sine aktiviteter og informasjon om ordningen, markedsføre egne kurs og veiled­ninger samt øke trafikken til ordningens nettside. Les mer om RVO på Facebook.

Nedsettelse av avgift

Fondsstyret har myndighet til å sette ned avgiften dersom ordningen har en egenkapital tilsvarende driftskostnader for foregående år. Med bakgrunn i den svært krevende koronasituasjon for virksomhetene i HRR-bransjen, og ønske fra styret om å ta hensyn til virksomhetenes økonomiske situasjon, ble styret på styremøte i april enige om å sette ned avgift i 2020 til minstebeløpet kr. 250 til alle virksomheter. Dette var et engangstiltak og avgiften for 2021 er satt til avgiftssats 0,045 %, som er en nedsettelse i forhold til den forskriftsbestemte avgiftssatsen på 0,065 %. Inntektene til Fondet i 2021 er svært usikre da nedstengning og permisjoner i 2020 vil påvirke inntektsgrunnlaget kraftig.

Med bakgrunn i den svært krevende koronasituasjon for virksomhetene i HRR-bransjen, og ønske fra styret om å ta hensyn til virksomhetenes økonomiske situasjon, ble styret på styremøte i april enige om å sette ned avgift i 2020 til minstebeløpet kr. 250 til alle virksomheter.

Avslutningsvis vil jeg takke alle som i 2020 har bidratt til et konstruktivt samarbeid for å få til en godt fungerende ordning med regionale verneombud. En spesiell takk til de regionale verneombudene som hver dag står på for å bidra til bedre arbeidsmiljø hos virksomhetene de besøker. Takk også til kollegaer i styret og til medarbeiderne i sekretariatet.

Bilde av Ørnulf Halmrast
Ørnulf Halmrast
Leder av Fondsstyret