meny
RVO logo

Virkeområde og avgift

Virksomheter som omfattes av ordningen

Ordningen omfatter alle virksomheter som er ­omfattet av næringsgruppering (NACE-kode) innen overnatting, servering og renhold. jf. Forskrift om ­organisasjon, ­ledelse og medvirkning § 6-1. Etter avklaring med Arbeids- og sosialdepartementet, har ordningen fra høsten 2014 omfattet alle virksomheter som rent faktisk driver innen overnatting, servering og renhold, men som eventuelt er registrert med annen NACE-kode. Søknad om serverings-/skjenkeløyve eller de som har søkt / skulle ha søkt om god­kjenning for ­renhold, er da hensiktsmessige ­kriterier for å innlemme virksomheten i ordningen. Ordningen gjelder også for enkeltpersonforetak /virk­somheter uten ansatte. Se oversikt over nærings­­­grup­pering og nærings­kodene (NACE-kode)

Pr. september 2016 er det registrert ca. 19500 virksomheter i ordningens register. Fondets register blir elektronisk oppdatert fra Enhetsregisteret i Brønnøysund og på grunnlag av opplysninger fra de regionale verneombudene samt lister fra «Godkjenningsordningen for renhold».

Avgift

Ordningen finansieres gjennom en årlig innbetaling av avgift fra alle virksomhetene som omfattes av ordningen. Avgift for regionale verneombud i over­nattings-, serverings- og rengjøringsvirksomheter er hjemlet i Forskrift om Administrative ordninger § 14-3. Avgiftens størrelse er fastsatt i for­skriften. Innkreving av avgift skjer i september måned. Virksomheter som ikke beregner og betaler avgiften innen fristens utløp, vil få purring/varsel om inkasso. Betales ikke avgiften innen varselets frist, går saken til videre innkreving hos Kreditorforeningen Sør.

Beregning av avgiften

For virksomheter med primær næringskode (NACE-kode 55, 56 og 81.2) og flere ansatte, ­beregnes avgiften med 0,065 % av totale brutto­lønnsutgifter for foregående år. Minimumsbeløp å innbetale er kr 250. For enkeltpersonforetak/­virksomheter uten ansatte er avgiften kr 250.

For virksomheter med sekundær næringskode (NACE-kode 55, 56 og 81.2) og virksomheter med ­annen næringskode, men som driver innen overnatting-, servering- el. renholdsbransjen, beregnes 0,065 % av bruttolønnsutgifter for de ansatte/­sysselsatte i den delen av virksomheten som er innen overnatting, servering e.l. renhold. Minimumsbeløp å innbetale er kr 250.

Virksomheter med oppstart i inneværende avgiftsår skal innbetale minimumsbeløpet kr 250. For enkeltpersonforetak/virksomheter uten ansatte er avgiften kr 250.

Avgiftsinnbetaling 2016

Det ble i september 2016 sendt krav om avgift til ca. 19500 virksomheter. Pr. 31.12.16 er det, for avgiftsåret 2016, innbetalt totalt kr 19 425 523 fra 15 410 virksomheter. Diagrammene nedenfor viser fordeling av antall innbetalinger og innbetalt beløp, fordelt pr. bransje.

Antall innbetalinger

Innbetalte beløp (kroner)