meny
RVO logo

Avgiftspliktige virksomheter etter Statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering

Næringshovedområde i overnattings- og serveringsvirksomhet

Omfatter tilbud om korttidsovernatting til gjester og turister samt servering av måltider og drikkevarer. Typen av service og graden av service innenfor dette næringshovedområde kan være sterkt varierende. Næringshovedområdet omfatter ikke utleie av boliger på langtidsbasis, som er gruppert under L: Omsetning og drift av fast eiendom. Det omfatter heller ikke produksjon av mat- og drikkevarer som ikke er beregnet på umiddelbart forbruk eller som selges gjennom uavhengige distribusjonskanaler, dvs. via engroshandel eller butikkhandel. Produksjon av slike næringsmidler er gruppert under hovednæringsområde C Industri.

55 Overnattingsvirksomhet

Omfatter tilbud som korttidsovernatting for gjester og turister. Langtidsovernatting for studenter, arbeidstakere og lignende enkeltpersoner er også inkludert. Noen enheter tilbyr kun overnatting, mens andre tilbyr både overnatting, måltider og/eller fritidsaktiviteter.

Utleie av boliger på langtidsbasis, f.eks. leiligheter som leies ut på måneds- eller årsbasis grupperes under næringshovedområde L Omsetning og drift av fast eiendom.

55.1 Hotellvirksomhet

55.10 Hotellvirksomhet

Omfatter hoteller, feriehoteller, hoteller med suiter/leilighetshoteller, spahoteller, konferanse­hoteller og moteller.

Tilbud om hus og møblerte eller umøblerte leiligheter til mer permanent bruk (månedlig eller årlig basis) grupperes under næring 68 Omsetning og drift av fast eiendom.

55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant

55.102 Drift av hoteller, pensjonater og motelleruten restaurant

55.2 Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter

55.20 Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter

Omfatter vandrerhjem, ferieleiligheter og møblerte hytter og sommerhus beregnet på selvhushold og korttidsopphold.

Virksomheter som tilbyr kost og losji på korttids­basis grupperes under 55.10 Hotellvirksomhet.

Virksomheter som tilbyr hus og møblerte eller umøblerte leiligheter til mer permanent bruk (på månedlig eller årlig basis) grupperes under næring 68 Omsetning og drift av fast eiendom.

55.201 Drift av vandrerhjem

55.202 Drift av ferieleiligheter

Omfatter utleie av rorbuer, apartementsleiligheter, leiligheter i mindre frittstående fleretasjes bygninger eller i grupper av bygninger. Beregnet på selvhushold og korttidsopphold.

55.3 Drift av campingplasser og turisthytter

55.30 Drift av campingplasser og turisthytter

Omfatter drift av campingplasser, plasser for ­stasjonære campingvogner, fiske- og jaktcamping for korttidsopphold og plass for fritidskjøretøyer og bobiler. Omfatter også drift av teltplasser.

Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter grupperes under 55.2 Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter.

55.301 Drift av campingplasser

55.302 Drift av turisthytter

55.9 Annen overnatting

55.90 Annen overnatting

Omfatter studenthybler, internat ved skoler, ungdomsherberger og brakker for arbeidstakere.

56 Serveringsvirksomhet

Næringen omfatter virksomhet hvor det tilbys komplette måltider eller drikkevarer til umiddelbart konsum i tradisjonelle restauranter, selvbetjente og take-away restauranter enten med fast eller midlertidig plassering og med eller uten sitteplasser. Det som er avgjørende er om det tilbys måltider og ikke hvilken type fasiliteter som tilbys.

Produksjon av måltider som ikke er beregnet til umiddel­bart konsum, eller ferdigretter som ikke anses å være måltider grupperes under hhv. 10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler og 11 Produksjon av drikke­varer. Salg av ikke-egenproduserte næringsmidler som ikke anses å være måltider, eller av måltider og som ikke er egnet for umiddelbart konsum grupperes under G Varehandel, reparasjon av motorvogner.

56.1 Restaurantvirksomhet

56.10 Restaurantvirksomhet

Omfatter restauranter, kafeterier, fastfoodrestauranter, bringing av pizza, spisesteder som leverer mat ut av huset, isbiler, mobile matboder og tilberedning av mat i markedsboder. Omfatter også restaurant og barvirksomhet i forbindelse med transport når dette drives som selvstendig virksomhet.

Detaljhandel med næringsmidler via salgsautomater grupperes under 47.99 Detaljhandel utenom utsalgssted.

Ellers Drift av serveringssteder på konsesjon grupperes under 56.29 Kantiner drevet som selvstendig virksomhet.

56.101 Drift av restauranter og kafeer

Omfatter også togservering.

Drift av restauranter i forbindelse med hotell­virksomhet grupperes under 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant.

56.102 Drift av gatekjøkken

Omfatter også isbarer.

56.2 Cateringvirksomhet og kantiner drevet som selvstendig virksomhet

Omfatter cateringvirksomhet i forbindelse med enkeltbegivenheter eller i en nærmere angitt periode samt drift av matboder o.l. på ­konsesjon, f.eks. i sportshaller o.l.

56.21 Cateringvirksomhet

Omfatter levering av mat på grunnlag av bestilling av kunden og for levering på et bestemt sted til angitt tidspunkt.

Produksjon av lett bedervelige næringsmidler med henblikk på videresalg grupperes under 10.89 Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted.

Butikkhandel med lett bedervelige næringsmidler grupperes under næring 47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner.

56.29 Kantiner drevet som selvstendig virksomhet

Omfatter underleverandører av mat til transportvirksomheter, drift av matboder o.l. drevet på konsesjon i sportshaller o.l., drift av kantiner eller kafeterier (f.eks. i fabrikker, kontorbygninger, sykehus og skoler) på konsesjon.

Produksjon av lett bedervelige næringsmidler med henblikk på videresalg grupperes under 10.89 Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted.

Butikkhandel med lett bedervelige næringsmidl grupperes under næring 47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner.

56.3 Drift av barer

56.30 Drift av barer

Omfatter barer, kroer, cocktailbarer, diskoteker (med hovedvekt på servering av drikkevarer), vertshus, kafeer, juicebarer og mobile drikkevareboder.

Videresalg av emballerte/produserte drikkevarer grupperes under 47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner.

Detaljhandel med drikkevarer via salgsautomater grupperes under 47.99 Detaljhandel utenom ­utsalgssted ellers.

Drift av diskoteker og dansehaller uten servering grupperes under 93.29 Andre fritidsaktiviteter.

56.301 Drift av puber

Omfatter drift av nattklubber, puber mv. Omfatter også ølhaller.

Drift av barer i forbindelse med hotellvirksomhet grupperes under 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant.

Drift av kaffe- og tebarer grupperes under 56.309 Drift av barer ellers.

Salg fra automater grupperes under 47.99 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers

56.309 Drift av barer ellers

Omfatter kaffe-, te- og juicebarer og mobile drikkevareboder mv.

81.2 Rengjøringsvirksomhet

Omfatter alminnelig innvendig rengjøring av alle slag bygninger, utvendig rengjøring av bygninger, spesialrengjøring av bygninger og annen spesialrengjøring, rengjøring av industrimaskiner, innvendig rengjøring av tanker på tankvogner og tankskip, desinfisering og skadedyrbekjempelse i bygninger og industrimaskiner, rengjøring av flasker, feiing av gater, rydding av snø og is.

Skadedyrbekjempelse innen jordbruk grupperes under 01.61 Tjenester tilknyttet planteproduksjon. Damprensing, sandblåsing og lignende virksomhet i forbindelse med utvendig rengjøring av bygninger grupperes under F Bygge- og anleggsvirksomhet.

Rengjøring av nybygg umiddelbart etter oppføring grupperes under F Bygge- og anleggsvirksomhet. Rensing av tepper og gardiner grupperes under 96 Annen personlig tjenesteyting

81.21 Rengjøring av bygninger

Omfatter alminnelig rengjøring (ikke-spesialisert rengjøring) av bygninger av enhver art som f.eks.: kontorer, hus eller leiligheter, fabrikker, butikker, institusjoner og andre bygninger til næringsformål og beboelseshus, hovedsakelig innvendig rengjøring selv om det kan omfatte rengjøring av tilknyttede ­utvendige områder som f.eks. vinduer og gange.

Innvendig spesialrengjøring som f.eks. skorsteins­feiing, rengjøring av peiser, ovner, fyringsanlegg, kjeler, ventilasjonskanaler og utluftingsanlegg ­grupperes under 81.22 Utvendig rengjøring av ­bygninger og industriell rengjøring.

81.22 Utvendig rengjøring av bygninger og industriell rengjøring

Omfatter utvendig rengjøring av bygninger av enhver art herunder kontorer, fabrikker, butikker, institusjoner og andre bygninger til næringsformål samt ­beboelseshus, spesialrengjøring av bygninger som f.eks. vinduspussing, skorsteinsfeiing, rengjøring av peiser, ovner, fyringsanlegg, kjeler, ventilasjons­kanaler og utluftingsanlegg, rengjøring av industri­maskiner, annen rengjøring av bygninger og rengjøring av næringslokaler ikke nevnt annet sted.

Damprensing, sandblåsing o.l. av fasader grupperes under 43.99 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet.

81.29 Annen rengjøringsvirksomhet

Omfatter rengjøring og vedlikehold av svømmebassenger, rengjøring av tog, busser, fly mv., innvendig rengjøring av tanker på tankvogner og tankskip, desinfisering og skadedyrbekjempelse, rengjøring av flasker.

Skadedyrbekjempelse innen jordbruk grupperes under 01.61 Tjenester tilknyttet planteproduksjon.

Rengjøring av biler og bilvask grupperes under 45.20 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler.

81.299 Annen rengjøringsvirksomhet ikke nevnt annet sted

Omfatter rengjøring og vedlikehold av svømmebassenger, rengjøring av tog, busser, fly mv., innvendig rengjøring av tanker og tankvogner og tankskip, rengjøring av flasker.