meny
RVO logo

Fondsstyrets medlemmer

Leder

Ørnulf HalmrastArbeidstilsynet Oslo
Postboks 8174 Dep., 0034 Oslo
Telefon: 917 85 129

Medlemmer

Steinar Krogstad
Vara:
Heine Nilsen
Fellesforbundet
Postboks 9199 Grønland, 0134 Oslo
Telefon: 02306
Helge Haukeland
Vara:
Erna C. Hagensen
Norsk Arbeidsmandsforbund
Postboks 8704 Youngstorget, 0028 Oslo
Telefon: 815 45 100
Thomas Scheen
Vara:
Siri Bergh
Byggenæringens Landsforening
Postboks 7187 Majorstuen, 0307 Oslo
Telefon: 23 08 75 00
Trond Johannesen
Vara:
Siri Ulvin
Maskinentreprenørenes Forbund
Postboks 505 Sentrum, 0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00

Sekretariat

Lene Moum, leder (fratrådt 31.12.16)
Kari Jorde Bø
Ingunn Dale
Monja Lunde
Monica Wibecan
Marianne Solvi-Eriksen
Liv Janna Konow Sveen
Sekretariatet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen
Postboks 22 Sentrum, 0101 Oslo
Telefon: 815 58 070
Fax: 22 17 47 07
E-post: BAfondet@arbeidstilsynet.no