25.06.2020
Informasjon til deg som er verneombud

Er du valgt til verneombud, gjør du en viktig jobb for dine arbeidskollegaer og arbeidsgiver!
Alle virksomheter med ansatte skal i utgangspunktet ha verneombud. Verneombudet skal velges, av og blant, de ansatte. Verneombud skal involveres i virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold, har laget en brosjyre med gode tips og råd til deg som er valgt til verneombud på din arbeidsplass. I brosjyren kan du bl.a. lese om verneombudets oppgaver, hva det vil si i praksis å være verneombud, arbeidsgivers- og arbeidstakers plikter samt retten til å stanse farlig arbeid.
Last ned brosjyren