Årsrapporter

Fondsstyret skal innen 1. april hvert år utarbeide årsrapport om ordningens aktivitet det foregående året. Årsrapporten inneholder bl.a årsrapport fra de regionale verneombudene, årsregnskap, revisors beretning, oversikt over de regionale verneombud og Fondsstyrets medlemmer