Årsrapporter

Fondsstyret utgir hvert år en årsrapport. Årsrapportene gir en god beskrivelse av bransjene og de erfaringene de regionale verneombudene har gjort seg i året som gikk. Årsrapporten inneholder også årsregnskap, revisors beretning, oversikt over de regionale verneombudene og medlemmene i Fondsstyret.