Årsrapporter

Fondsstyret utgir hvert år en årsrapport. Årsrapportene gir en god beskrivelse av bransjene og de erfaringene de regionale verneombudene har gjort seg i året som gikk. Årsrapporten inneholder også årsregnskap, revisors beretning, oversikt over de regionale verneombudene og medlemmene i Fondsstyret.

RVO Årsrapport 2021

Siden 1981 har regionale verneombud reist rundt i hele Norge, for å besøke virksomheter for å veilede og gi råd om sikkerhets-, helse og arbeidsmiljøforholdene på bygge- og anleggsplasser. RVO-ordningen fylte med andre ord 40 år i 2021. I 2021 har RVO-ene besøkt over 5300 arbeidsplasser, og også dette året avdekker de regionale verneombudene en rekke gjentakende utfordringer i bransjene.
Les årsrapport

RVO Årsrapport 2020

I 2020 har korona-pandemien påvirket bygge- og anleggsbransjene i ulik grad, og med geografisk variasjon. Den medførte også at RVO-ene måtte endre måten de arbeider på. Årsrapporten til de regionale verneombudene tegner et tydelig bilde av de HMS-utfordringene som bygge- og anleggsbransjen møter, og viser samtidig at det er et stort behov for RVO-enes arbeid med å styrke vernearbeidet, og bidra til at HMS-arbeidet er i samsvar med arbeidsmiljøloven.
Les årsrapport

RVO Årsrapport 2019

Årsrapporten til de regionale verneombudene tegner et tydelig bilde av de HMS-utfordringene bygge- og anleggsbransjen møter, og viser samtidig at det er et stort behov for RVO-enes arbeid med å styrke vernearbeidet, samt bidra til at HMS-arbeidet er i samsvar med arbeidsmiljøloven.
Les årsrapport