meny

Årsrapport 2021

1981

2021

Forord

Siden 1981 har regionale verneombud reist rundt i hele Norge, for å besøke virksomheter for å veilede og gi råd om sikkerhets-, helse og arbeidsmiljøforholdene på bygge- og anleggsplasser. RVO-ordningen fylte med andre ord 40 år i 2021! Jubiléet ble feiret med parter i bransjene i november. Statssekretær Truls Wickholm fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet åpnet jubileumsfeiringen med fine ord om at de er både stolte og imponerte over hvordan RVO-ene løser oppgavene sine.

Med 40 års erfaring med RVO-ordningen, er det naturlig å reflektere litt rundt ordningens betydning og framtidige muligheter. De 29 regionale verneombudene gjør en forskjell hver eneste dag, gjennom sine besøk på bygge- og anleggsplasser, HMS-kurs

og andre aktiviteter. Sikkerhet for alle arbeidstakere er førsteprioritet, og det er umulig å anslå hvor mange liv som er reddet av de regionale verneombudenes innsats. I løpet av de siste 40 årene har de for eksempel stanset farlige arbeidsoperasjoner 75 000 ganger. Som RVO-ene selv sier: «Vi er der ofte like før.» Like før en alvorlig ulykke kunne skjedd, men ble unngått på grunn av at et regionalt verneombud gjorde jobben sin.

Årsrapporten til de regionale verneombudene tegner et tydelig bilde av de HMS-utfordringene som bygge- og anleggsbransjen møter, og viser samtidig at det fortsatt er et stort behov for RVO-enes arbeid med å styrke vernearbeidet, og bidra til at HMS-arbeidet er i samsvar med arbeidsmiljøloven.

I 2021 har RVO-ene besøkt over 5300 arbeidsplasser, og også dette året avdekker de regionale en rekke gjentakende utfordringer i bransjene, blant annet dårlig sikkerhetskultur, manglende HMS-kort, manglende personalrom/brakkeforhold, og manglende sikring av arbeidstakere som jobber i høyden.

RVO-ene bruker mesteparten av tiden sin på å utføre arbeidsplassbesøk. I hovedsak er besøkene rettet mot små og mellomstore virksomheter som ikke har verneombud. I 2021 har RVO-ene besøkt over 5300 arbeidsplasser, og også dette året avdekker de regionale en rekke gjentakende utfordringer i bransjene, blant annet dårlig sikkerhetskultur, manglende HMS-kort, manglende personalrom/brakkeforhold, og manglende sikring av arbeidstakere som jobber i høyden. Brakkeforhold har vært et fokusområde de siste årene.

Det har det også vært i 2021, men da spesielt rettet mot smittevernstiltak o.l. Det er fortsatt registrert et høyt antall tilfeller med uholdbare forhold på spise- og skiftebrakker.

I lys av dette har jeg som styreleder et konkret ønske for ordningen framover: Jeg ønsker at den kunnskapen som de regionale verneombudene har om utfordringene i bransjene skal tas aktivt i bruk av aktuelle miljøer, slik at vi i fellesskap kan jobbe for at de gjentakende utfordringene blir færre og arbeidsmiljøforholdene bedre. Et viktig steg i den retningen er at RVO-ene ved årsskiftet fikk et bedre fagsystem til bruk i sitt daglige virke, og at det nå er mulig å sende tips direkte mellom RVOs fagsystem og Arbeidstilsynets tipsløsning. Revidert samarbeidsavtale som legger til rette for mer systematisk samarbeid med Arbeidstilsynet er et annet steg i den retning.

Ordningen finansieres av en årlig avgift som i 2021 var på 0,02 prosent av lønnskostnadene til bransjenes virksomheter. Økonomien i stiftelsen er solid, og det har over tid blitt opparbeidet en for høy egenkapital. Avgiften har derfor de siste årene blitt redusert. Planlagte underskudd gjør at egenkapitalen nå er redusert til et hensiktsmessig og bærekraftig nivå., og da må dessverre avgiften bringes tilbake til det nivå som gir balanse mellom inntekter og utgifter. Jeg vil takke alle som i 2021 har bidratt til et konstruktivt samarbeid for å få til en godt fungerende ordning med regionale verneombud. En spesiell takk til de regionale verneombudene som hver dag står på for å bidra til bedre arbeidsmiljø hos virksomhetene de er i kontakt med. Takk også til kollegaer i fondsstyret og til medarbeiderne i sekretariatet.

Bilde av Ørnulf Halmrast
Ørnulf Halmrast
Leder av Fondsstyret