Om oss

RVO-ordningen

Ordningen med regionale verneombud ble opprettet for å bedre arbeidsmiljøstandarden i utsatte bransjer. I 1981 fikk bygge- og anleggsbransjen regionale verneombud. I 2013 fikk også hotell-, restaurant- og renholdsbransjen regionale verneombud.

Regionale verneombud besøker virksomheter i disse bransjene, særlig de små og mellomstore. RVO gir råd og veiledning til ledere og verneombud, og jobber hele tiden for et trygt og sikkert arbeidsmiljø for både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Regionale verneombud har som hovedoppgave å bidra til at alle virksomheter har en fungerende vernetjeneste. De regionale verneombudene har den samme myndigheten på arbeidsplassen som det ordinære verneombud har.

Ordningen er et samarbeid mellom arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverorganisasjonene og myndighetene. Arbeidet blir finansiert gjennom en årlig avgift alle i bransjene er pålagt å betale.

Se visuell fremstilling av RVO-ordningen, med nøkkelinformasjon om RVO-ordningen; formål, om ordningen og oppdraget, finansiering, bakgrunnen til RVO-ene er og hva de gjør, resultatet RVO kort forklart

 

Hvorfor har vi denne ordningen?
Hva kan regionale verneombud hjelpe deg med?
Slik er regionale verneombud organisert - Fondsstyret

Snarveier

REGIONALE VERNEOMBUD

OM RVO-AVGIFTEN

OFTE STILTE SPØRSMÅL

HMS

FONDSSTYRET

ÅRSRAPPORTER