om regionale verneombud

For å bedre arbeidsmiljøstandarden i spesielt utsatte bransjer er det oppnevnt regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen (fra 1981) og hotell-, restaurant- og renholdsbransjen (fra 2013).

Ordningen med regionale verneombud er opprettet av myndighetene i samarbeid med partene i arbeidslivet og finansieres av en årlig avgift som innbetales av virksomhetene i bransjene. Regionale verneombud (RVO) skal være pådrivere for et godt og sikkert arbeidsmiljø – særlig i små og mellomstore virksomheter.

Formål med ordningen
Regionale verneombuds oppgaver
Organisering av ordningen - Fondsstyret
Finansiering av ordningen
Virkeområdet - Hvem omfattes av ordningen?