Kvinne med faktura og paragraf

RVO-AVGIFT

Ordningen med regionale verneombud finansieres gjennom en årlig innbetaling av avgift fra alle virksomheter med aktivitet innen overnatting, servering eller renhold.

Virkeområdet for avgiften har lovhjemmel i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, § 6-1.

Ordningen gjelder også for virksomheter uten ansatte og bemanningsbyråer som leier ut arbeidstakere til virksomheter innen overnatting, servering og renhold.

Avgiften har lovhjemmel i forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område §14-3.

Avgift 2024
Har du fått krav om avgift fra oss?
Hvorfor får du denne avgiften?
Hvem må betale avgift?
Hva koster det?
Avgiftsberegning for alle som har hovednæringskode / NACE-kode 55, 56 og 81.2
Avgiftsberegning for alle som har sekundær næringskode / NACE-kode 55, 56, 81.2 eller andre næringskoder
Avgiftsberegning for bakerivirksomhet
Avgiftsberegning for bensinstasjon og kiosk
Kundeportal og endring av (beregnet) avgift
Nyregistrerte virksomheter og virksomheter med sporadisk drift
Når kommer kravet om av avgift?
Mulighet til å klage
Hvordan klager du?
Hvem gjelder ordningen for?
Avgiftshistorie

Snarveier

KONTAKT OSS

REGIONALE VERNEOMBUD