Ofte stilte spørsmål

HVEM GJELDER ORDNINGEN FOR?

Virkeområde
Hvem har meldt dere inn i ordningen?
Må virksomheter som har verneombud, være med i ordningen?
Hvorfor er bensinstasjoner og kiosker med i ordningen?

REGIONALE VERNEOMBUD (RVO)

Hvorfor har vi regionale verneombud?
Hvem er regionale verneombud?
Hva gjør regionale verneombud?
Koster det noe å få besøk av regionale verneombud?

AVGIFT

Hvem skal betale?
Hva koster det?
Når kommer kravet om av avgift?