Fondsstyret er satt sammen av partene fra arbeidslivet, pr d.d. bestående av representanter fra NHO Service og Handel, NHO Reiseliv, Norsk Arbeidsmandsforbund, Fellesforbundet og Arbeidstilsynet. Styreleder er Arbeidstilsynets representant.

Fondsstyret i perioden 19.08.2021 - 18.08.2023.

Leder

 
Ørnulf Halmrast
Vara:
Stig Inge Eikemo
Arbeidstilsynet 
Postboks 4720 Torgarden, 7468 Trondheim
Telefon: 73 19 97 00

 

Medlemmer

 
Clas Delp
Vara:
Michella Jensen
Fellesforbundet
Postboks 9199 Grønland, 0134 Oslo
Telefon: 02306
   
Trine Wiig 
Vara:
Brede Edvardsen
Norsk Arbeidsmandsforbund
Postboks 8704 Youngstorget, 0028 Oslo
Telefon: 23 06 10 50
   
Helen Remman
Vara:
Magne Kristensen
NHO Reiseliv
Postboks 5465 Majorstuen, 0305 Oslo
Telefon: 23 08 86 20
   
Jorulf Brøvig Silde
Vara:
Tonje Thue Width
NHO Service og Handel
Postboks 5473 Majorstuen, 0305 Oslo
Telefon: 23 08 86 50