Fondsstyret

Fondsstyret har ansvar for økonomi og organisering. Fondsstyrets oppgaver og sammensetning er lovregulert i forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område, kapittel 4.

Fondsstyret består av partene i arbeidslivet.

Her sitter det representanter fra NHO Service og Handel, NHO Reiseliv, Norsk Arbeidsmandsforbund, Fellesforbundet og Arbeidstilsynet. Representanten fra Arbeidstilsynet er styreleder.

Representanter i Fondsstyret i perioden 19.08.2023 - 18.08.2025:

 

 

Leder  
Ørnulf Halmrast
Vara: Stig Inge Eikemo

Arbeidstilsynet
Postboks 4720 Torgarden
7468 Trondheim
Telefon: 73 19 97 00

Medlemmer  
Clas Delp
Vara: Michella Jensen

Fellesforbundet
Postboks 9199 Grønland
0134 Oslo
Telefon: 23063100

Trine Wiig
Vara: Brede Edvardsen

Norsk Arbeidsmandsforbund
Postboks 8704 Youngstorget
0028 Oslo
Telefon: 23 06 10 50

Helen Remman
Vara: Magne Kristensen

NHO Reiseliv
Postboks 5465 Majorstuen
0305 Oslo
Telefon: 23 08 86 20

Jorulf Brøvig Silde
Vara: Tonje Thue Width

NHO Service og Handel
Postboks 5473 Majorstuen
0305 Oslo
Telefon: 23 08 86 50