Regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen

Ordningen med regionale verneombud er opprettet av myndighetene i samarbeid med partene i arbeidslivet og er et tiltak for å bedre arbeidsmiljøstandarden i spesielt utsatte næringer. Ordningen finansieres gjennom en årlig innbetaling fra virksomhetene i bygge- og anleggsbransjen.
Les mer om arbeidet vi gjør

Kommende kurs og samlinger

2.-4.
mars
Bergen
Scandic Bergen City
Bergen kongressenter
9.-11.
nov.
Bergen
Scandic Bergen City
Bergen kongressenter

OM RVO AVGIFTEN

DE REGIONALE VERNEOMBUD

Kontakt oss