De regionale verneombudene

Her finner du oversikt og kontaktinformasjon til regionale verneombud i din bransje og område.

Vi som er regionale verneombud, har alle erfaring fra bygge- og anleggsbransjen, og vi har vært verneombud på våre tidligere arbeidsplasser.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker råd og veiledning i arbeidet med vernetjeneste og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS).

Bilde av Svein Rønningsveen

Svein Rønningsveen

Område: Innlandet (Oppland)
Bilde av Ola Heramb

Ola Heramb

Område: Innlandet (Hedmark)
Bilde av Vidar Larsen

Vidar Larsen

Område: Agder
Bilde av Jan-Inge Sætre

Jan-Inge Sætre

Område: Vestland (Sogn og Fjordane)
Bilde av Sture Beiermann

Sture Beiermann

Område: Nordland

Krystian Nowacki

Område: Oslo
Bilde av Harry J. Tertnes Eide

Harry J. Tertnes Eide

Område: Vestland (Hordaland)
Bilde av Jørgen Bjåland

Jørgen Bjåland

Område: Viken (Østfold)
Bilde av Ståle Tjelle

Ståle Tjelle

Område: Møre og Romsdal
Bilde av Roger Wangsbro

Roger Wangsbro

Område: Troms og Finnmark
Bilde av Geir Kaasa

Geir Kaasa

Område: Vestfold og Telemark
Bilde av Curt Herbert Haglund

Curt Herbert Haglund

Område: Trøndelag
Bilde av Heine Nilsen

Heine Nilsen

Område: Viken (Akershus)
Bilde av Daniel Claffy Korsbøen

Daniel Claffy Korsbøen

Område: Viken (Buskerud, Jevnaker, Røyken og Hurum)
Bilde av Arvid Idland

Arvid Idland

Område: Rogaland
Bilde av Ole Kristian Skjermo

Ole Kristian Skjermo

Område: Møre og Romsdal
Bilde av Terje Larsen

Terje Larsen

Område: Innlandet (Hedmark og Oppland)
Bilde av Glenn Seland

Glenn Seland

Område: Agder
Bilde av Johnny Gotteberg

Johnny Gotteberg

Område: Vestland (Sogn og Fjordane)
Bilde av Roger Sivertsen

Roger Sivertsen

Område: Nordland
Bilde av Lars Tveiten

Lars Tveiten

Område: Viken (Buskerud, Jevnaker, Røyken og Hurum)
Bilde av Mats Idland

Mats Idland

Område: Rogaland
Bilde av Jan Marvin Athammer

Jan Marvin Athammer

Område: Trøndelag
Bilde av Olaf Dahl

Olaf Dahl

Område: Oslo, Asker og Bærum
Bilde av Jan Ove Jørmeland

Jan Ove Jørmeland

Område: Vestland (Hordaland)
Bilde av Geir Kåre Wollum

Geir Kåre Wollum

Område: Viken (Akershus) og Innlandet (Hedmark)
Bilde av Gunnar Holm

Gunnar Holm

Område: Viken (Akershus og Østfold)
Bilde av Pål Henning Storbukås

Pål Henning Storbukås

Område: Vestfold og Telemark
Bilde av Torgeir Larsen

Torgeir Larsen

Område: Troms, Finnmark og Svalbard