kvinne med faktura og paragraf

RVO-avgiften

Alle som driver innen bygge- og anleggsbransjen, må betale en avgift til oss. Det gjelder bedrifter med ansatte og uten ansatte, også enkeltpersonforetak, og bemanningsbyråer.

Virkeområdet har hjemmel i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, § 5-1.

Avgiften alle betaler, finansierer arbeidet vi i regionale verneombud gjør. Regionale verneombud jobber for bedre og mer ordnede arbeidsforhold i bransjene.

Avgiften har hjemmel i forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område, § 14-2.

Definisjonen på hva som er bygge- og anleggsvirksomhet, finner du i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, virkeområde § 1-4, pkt. 5 og Statistisk Sentralbyrås standard for næringsgruppering, NACE-koder 41, 42 og 43.

Hvem må betale avgift?
Hvorfor får du denne avgiften? Må du betale?
Hva koster det?
Beregning og endring av avgift
Nyregistrerte virksomheter og virksomheter med sporadisk drift
Når kommer kravet om av avgift?
Mulighet til å klage
Avgiftshistorie og tidligere fakturaer

Snarveier

Kontakt oss

De regionale verneombudene