16.03.2021
Vil du bli vår nye kollega?

Vi skal ansette et nytt regionalt verneombud (rådgiver) for renholdsbransjen i Oslo, Viken og Innlandet, med kontorsted i Oslo.

Er du en fagkompetent og engasjert person som brenner for renholdsbransjen? Ønsker du å bidra til at helse-, miljø- og sikkerhetsforholdene i renholdsbransjen er i samsvar med arbeidsmiljøloven? Da håper vi du søker på stillingen som RVO i renholdsbransjen.

Om ordningen med regionale verneombud
Regionale verneombud (RVO) skal være pådrivere for et godt og sikkert arbeidsmiljø – særlig i små og mellomstore virksomheter. Det er etablert en ordning for RVO i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen, og en ordning for RVO i bygge- og anleggsbransjen. Ordningene er opprettet av myndighetene i samarbeid med partene i arbeidslivet og finansieres av en årlig avgift som innbetales av virksomhetene i bransjene. Ordningene er hjemlet i egne forskrifter og rapporterer til hvert sitt fondsstyre. Vi er 16 regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold, hvorav 9 jobber for overnatting- og serveringsbransjen og 7 (med deg) som jobber for renholdsbransjen. Du kan lese mer om oss her

RVO-ordningen er administrativt lagt til Arbeidstilsynet, Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog, Seksjon for regionale verneombud. RVO har kontor samlokalisert med Arbeidstilsynet. De regionale verneombudene for hotell, restaurant og renhold er ansatt i RVO-ordningen. Fondsstyret utarbeider flerårig strategi og årlig virksomhetsplan for utøvelse av vervet som regionalt verneombud, og kan instruere de regionale verneombudene i sitt virke. 

Arbeidsoppgaver, kvalifikasjonskrav, ønsket personlig egenskaper og hva vi kan tilby, finner du her;

Fullstendig utlysningstekst og søknad

Søknadsfrist er 5. april 2021