14.01.2021
Risikovurdering og smitteverntiltak i koronatider.

Smittevern på arbeidsplassen skal kartlegges og risikovurderes på samme måte som resten av arbeidsmiljøet. Det skal iverksettes tiltak og de ansatte må få nødvendig opplæring. 

Det er arbeidsgiver som skal ivareta smittevern på arbeidsplassen.

Arbeidsgiver skal foreta risikovurdering og kartlegging. Ved risikovurdering, sørg for å:

  • Vurdere risiko for smitte i virksomheten
  • Finne gode tiltak som vil minske risiko
  • Involver bedriftens verneombud, arbeidstakerne og tillitsvalgte

Det skal gis opplæring i smittevernsrutiner:

  • Bruk god tid på opplæringen
  • Lag gjerne en sjekkliste for utførelse av arbeidsoppgaver og bruk av utstyr

RVO kan bidra med kartlegging og risikovurdering av smittevern

RVO har utarbeidet en risikobeskrivelse med råd og tiltak for å unngå smittespredning og vern av ansatte og gjester på serveringssteder. Vi har også utarbeidet tips og gode råd til riktig renhold og håndhygiene 

Lykke til i arbeidet med gode rutiner og arbeid med smitteverntiltak. RVO kommer gjerne og veileder i risikovurdering og kartlegging av smittevern i din virksomhet - kontakt ditt RVO

Forslag og tips til smitteverntiltak ved serveringssteder