24.06.2021
Risikobeskrivelse og smitteverntiltak ved mindre overnattingssteder og campingplasser

Campingsesongen er i gang og RVO ønsker å gi gode råd og tips til risikobeskrivelse og smitteverntiltak for at gjester og ansatte skal føle seg trygge på campingplassene og små overnattingssteder.

 

Smittevern på arbeidsplassen skal kartlegges og risikovurderes på samme måte som resten av arbeidsmiljøet. Det skal iverksettes tiltak og de ansatte må få nødvendig opplæring.

Risikoeksempler og forslag til tiltak ved campingplasser og små overnattingssteder
RVO har utarbeidet en egen veileder til risikobeskrivelse med eksempler og forslag til tiltak ved camping- og små overnattingsplasser. Dokumentet er ment som hjelpemiddel når dere skal risikovurdere smittevern i deres virksomhet.

Hver enkelt virksomhet må gjøre sin egen risikovurdering med en beskrivelse av tiltak som er tilpasset bedriften og dens størrelse, lokaler, gjestegrunnlaget og praktiske hensyn. Tiltakene skal overholde myndighetenes nasjonale retningslinjer og den enkeltes kommunes særskilte tiltak; sjekk din kommune.

Risikovurdering og smitteverntiltak av arbeidsstasjonene og områdene på campingplassen
Det er arbeidsgiver som skal ivareta smittevern på arbeidsplassen. Arbeidsgiver skal foreta risikovurdering og kartlegging. Ved risikovurdering, sørg for å:

  • Vurdere risiko for smitte i ulike situasjoner/områder
  • Finne gode tiltak som vil minske risiko
  • Involver bedriftens verneombud, arbeidstakerne og tillitsvalgte
  • Gi alle ansatte gode opplæring i smittevernsrutiner
  • Lag gjerne en sjekkliste for utførelse av arbeidsoppgaver og bruk av utstyr

RVO kan bidra med kartlegging og risikovurdering av smittevern
RVO har utarbeidet en risikobeskrivelse med råd og tiltak for å unngå smittespredning og vern av ansatte og gjester på campingplasser. Vi har også utarbeidet tips og gode råd til riktig renhold og håndhygiene 

NHO Reiseliv har utarbeidet en engelsk versjon av håndtering av smitteverntiltak ved campingplasser, den finner du her

Lykke til med sommersesongen og arbeidet med gode rutiner og arbeid med smitteverntiltak. RVO kommer gjerne og veileder i risikovurdering og kartlegging av smittevern  - kontakt ditt RVO

Risikobeskrivelse og smitteverntiltak på campingplasser og små overnattingssteder