Roller i HMS-arbeidet

 Alle skal bidra til et godt arbeidsmiljø, men ansvaret er ulikt og er avhengig av hvilken rolle du har i virksomheten.

Hender som setter sammen et puslespill

Arbeidsgiver

Arbeidsgiver har et overordnet ansvar for å følge lover og forskrifter som gjelder for virksomheten. Det er arbeidsgiveren som har ansvar for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig og samsvarer med regelverket i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

Noen oppgaver innenfor HMS-arbeidet kan delegeres (til andre), men arbeidsmiljøet er alltid arbeidsgiverens ansvar.

Arbeidsgiverens plikter

Arbeidsleder/mellomleder

Arbeidsleder/mellomleder har ansvar for å følge opp og iverksette tiltak under sine områder. Arbeidsleder/mellomleder rapporterer til arbeidsgiver.

Ansatte

Arbeidstakerne har også plikter. De skal delta i gjennomføringen av HMS-tiltak, og de skal delta i det organiserte vernearbeidet.

Arbeidstakerens plikter 

Verneombud

Verneombudet representerer arbeidstakerne i spørsmål om helse, miljø og sikkerhet (HMS). Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i alt som har med arbeidsmiljøet å gjøre.

Hva gjør et verneombud?

Hovedverneombudet er representant for hele vernetjenesten overfor øverste leder i virksomheter med flere verneombud.

Hvem kan være hovedverneombud?

Bedriftshelsetjeneste (BHT)

Bedriftshelsetjenesten har god kompetanse på arbeidsmiljø og skal gi råd til arbeidsgiver og arbeidstakere. BHT skal hjelpe bedriften med å forebygge skader og belastninger hos de ansatte, slik at alle har et fullt forsvarlig og trygt arbeidsmiljø.

Om bedriftshelsetjeneste

Arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Arbeidsmiljøutvalget skal jobbe for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet og nøye følge utviklingen i spørsmål som gjelder arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver er beskrevet i Arbeidsmiljøloven og i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Om AMU

Tillitsvalgt

Tillitsvalgt er en fagforeningsrepresentant / ansattes talsperson på arbeidsplassen for dem som er organisert.

Om tillitsvalgt

Andre HMS sider