01.12.2023

Fra 2024 må flere ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg

RVO med ropetegn i snakkeboble

Har du fått med deg endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2024 som gjelder verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU)? 

Plikt til å ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Alle virksomheter med ansatte skal i utgangspunktet velge et verneombud. Reglen har vært at virksomheter med 10 ansatte eller flere skal ha verneombud, fra 1. januar 2024 skal alle virksomheter med:

 • 5 ansatte eller flere ha verneombud.
  Har dere under 5 ansatte, kan arbeidsgiver og arbeidstakere avtale at det ikke skal være verneombud. Avtalen må være skriftlig og inneholde en beskrivelse av vernearbeidet.

Reglen har vært at virksomheter med 50 ansatte eller flere skal ha arbeidsmiljøutvalg (AMU), fra 1. januar 2024 skal alle virksomheter:

 • som jevnlig sysselsetter minst 30 arbeidstakere, opprette arbeidsmiljøutvalg (AMU)

 

Endring av verneombudets oppgaver

Verneombudets ansvar for å ivareta arbeidstakernes interesser i arbeidsmiljøsaker, skal fra årsskiftet også omfatte innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som har nær tilknytning til virksomheten. ​

Det tydeliggjøres også at verneombudet skal se til at det psykososiale arbeidsmiljøet til arbeidstakerne er ivaretatt.

 

Regelverket finner du i arbeidsmiljøloven kapittel 6 – Verneombud (lovdata.no) og kapittel 7. Arbeidsmiljøutvalg (lovdata.no)

Hva er verneombud?

Verneombud er de ansattes representant i saker som angår arbeidsmiljøet. Som verneombud skal du påse at arbeidet ikke utsetter deg og dine kolleger for fare eller belastning.
Ledelsen skal involvere verneombudet i virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Du kan lese mer om valg av verneombud, rollen til verneombudet og oppgavene til verneombudet samt annen nyttig kunnskap og informasjon om  tema verneombud på vår HMS-side - Verneombud

 

Hva kan regionale verneombud (RVO) hjelpe dere med?

Det viktigste for RVO er å hjelpe virksomheter som ikke har vernetjeneste, eller virksomheter som
har en vernetjeneste som ikke fungerer som den skal.

RVO kan blant annet bistå med:

 • valg av verneombud og AMU
 • følge opp nyvalgte verneombudet
 • Vi kan bli med på vernerunder ute på arbeidsplasser
 • På arbeidsplasser med flere arbeidsgivere skal dere avtale hvem som skal samordne verne- og miljøarbeidet, vi kan veilede dere om det.
 • Hvis det er behov, kan vi delta på interne personalmøter i bedriften.

 

RVOs myndighet

 • RVO kan virke som verneombud på arbeidsplasser som ikke har valgt verneombud eller opprettet arbeidsmiljøutvalg (AMU).
 • Inntil et verneombud er valgt, har det regionale verneombudet samme myndighet som et vanlig verneombud.
 • RVO må melde fra til Arbeidstilsynet hvis påpekte mangler ikke blir fulgt opp.

RVO har samme rett til opplysninger fra virksomheten som ordinære verneombud har, og tilgang til de opplysninger et verneombud trenger for å utføre arbeidet/vervet.
RVO har samme taushetsplikt som virksomhetens eget verneombud.

 

Bransjespesifikke HMS-verktøy

På nettsiden vår har vi en samleside for bransjespesifikke HMS-verktøy. HMS-siden gir deg informasjon og verktøy som gjøre det enklere for deg som er leder, verneombud eller ansatt å jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. På HMS-siden har du tilgang til å laste ned og skrive ut maler og dokumenter for å lage eget HMS internkontrollsystem.

Terskelen for når en virksomhet skal ha verneombud senkes fra 10 til 5 arbeidstakere

Virksomheter som jevnlig sysselsetter minst 30 arbeidstakere, må opprette arbeidsmiljøutvalg (AMU)